1. De ki: Sığınırım insanların Rabbine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. insanların (yegâne) mâlikine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. insanların ma’buuduna, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. o sinsi şeytanın şerrinden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ki o, insanların göğüslerine dâima vesvese verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (O şeytan) gerek cinden, gerek insandan (olsun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster