1. De ki: `Nâs`ın (insanların) Rabbine sığınırım!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. `İnsanların Melik`ine (mutlak sâhib ve sultânına)!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. `İnsanların İlâhına!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. `O çok sinsi vesvese verenin şerrinden!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. `O ki, insanların sînelerinde vesvese verir!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. `Gerek cinlerden, gerekse insanlardan!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster