1. Allah’ın vaadettiği yardım, fetih ve kesin zafer gerçekleştiğinde Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ve sen de insanları akın akın Allah’ın dinine girmeye başladıklarını gördüğün ve bu işin böylece devam edeceğini anladığın zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. hemen Rabbine yönel, O’nu eksiksiz övgülerle överek tesbih et ve kendisini her türlü yakıştırmalardan uzak ve mukaddes bil, O’nun şanını yücelt, O’ndan bağışlanmanı ve affedilmeni iste. Çünkü gerçekten O, kendisine tevbe ile yönelenleri her zaman bağışlayıp affedendir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster