1. Allah’ın yardımı ve zaferi geldiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbine hamdederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster