1. Allah’ın yardımı ve fetih geldiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve insanların akın akın Allah’ın dinine girdiklerini gördüğün zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan bağışlanma dile. Şüphesiz O tevbeleri kabul edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster