1. Allah’ın yardımı ve fethi geldiğinde Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanların dalga dalga Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbini överek tesbih et, O’ndan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri kabul edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster