1. Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster