1. Allah`ın nasr`ı (yardımı) ve fetih geldiği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve insanları bölük bölük Allah`ın dînine girerken gördüğün (zaman)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Artık Rabbine hamd ile tesbîh et ve O`ndan mağfiret dile! Çünki O, Tevvâb(tevbeleri çok kabûl eden)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster