1. Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve insanların grup grup Allah’ın dînine girdiğini gördüğün (zaman). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O zaman Rabbini hamd ile tespih et. Ve O’ndan mağfiret dile. Muhakkak ki O, tövbeleri kabul edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster