1. Allah’ın nusreti ve fethi geldiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve Allah’ın dinine nâsın fevc fevc girer olduğunu göreceğin vakit. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Artık Rabbine hamdederek tesbihte bulun ve O’ndan mağfiret dile. Şüphe yok ki O, tevbeleri çok kabul edici olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster