1. Resulüm! Allah’ın yardımı ve zafer günü geldiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve insanların akın akın dalga dalga Allah’ın dinine girdiklerini gördüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hemen Rabbine hamdederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster