1. Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde ve Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Insanların kitleler halinde, Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbine hamd ile, (yaptığı herşeyi yerli yerince güzel yapan olarak), tesbihte bulun ve O’ndan mağfiret/bağışlanma dile! Çünkü O, tüm içten tövbeleri/bağışlanma dileklerini kabul edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster