1. Allâh’ın yardımı ve fetih geldiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve insanların dalga dalga Allâh’ın dinine girdiklerini gördüğün zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbini överek tesbih et, O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeyi kabul edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster