1. Andolsun şiddetle çekip alanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve neşeli neşeli yürüyenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve yüze yüze gidenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve herkesi geçenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve işi tedbîrle yapanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün, bir sarsıntıdır, sarsar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ardından bir sarsıntı daha gelir çatar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yürekler, belinleyip korkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gözleri yere dikilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlar derler ki: Çukura atıldıktan sonra mı dirileceğiz de çıkacağız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ufalanmış bir kemik yığını hâline geldikten sonra mı olacak bu iş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Öyleyse derler, bu, pek ziyanlı bir dönüş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Halbuki o, bir tek haykırış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Derken onlar dümdüz bir yerde toplanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Gelmedi mi Mûsâ’ya âit söz sana? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani Rabbi, kutlu Tuvâ vâdisinde nidâ etmişti ona. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Git Firavun’a, şüphe yok ki o, azdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. De ki: İster misin temizlenmeyi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve sana Rabbinin yolunu göstereyim de korkasın, saygı duyasın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Derken ona en büyük delîli göstermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Oysa yalanlamıştı, karşı gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra da geri dönmüştü de koşup gitmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken halkı toplamıştı da bağırmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ben, sizin en yüce Rabbinizim demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Derken Allah onu, dünyâda da, âhirette de azaplandırarak helâk etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şüphe yok ki bunda bir ibret var korkanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sizi yaratmak mı daha güç sizce, yoksa göğü yaratmak mı? Onu kurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Tavanını yüceltti, düzüp koştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve gecesini kararttı, kuşluk çağını meydana çıkarttı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve yeryüzünü de bundan sonra yaydı, döşedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Oradan suyunu, otlağını çıkarıp meydana getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve dağlarını oturttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sizin ve hayvanlarınızın faydası için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Derken o pek büyük felâket gelip çatınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İnsan, o gün anlar, hatırlar neye çalıştığını. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve cehennem, belirtilir görene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık kim azmışsa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Dünyâ yaşayışını üstün tutmuşsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Artık cehennemdir onun yeri yurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve ama kim, Rabbinin durağından korkup da nefsi, dileğinden çekmişse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphe yok ki cennettir onun yeri yurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Senden sorarlar kıyâmeti, ne vakit kopacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sen, onu ne bilirsin ki ne anlatacaksın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun sonu, Rabbine âittir, o bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen ancak, korkanı korkutansın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onu gördükleri gün, bir akşamcık yaşamışa dönerler yahut da günün kuşluk çağı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster