1. Söküp çıkaranlara, andolsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yavaşça çekenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yüzdükçe yüzenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yarıştıkça yarışanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Derken iş düzenleyenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Birinci üflemenin (kâinatı) sarstığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İşte o gün yürekler kaygıdan oynar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gözler yorgun düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Diyorlar ki, "Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra ha?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O zaman bu, ziyanlı bir dönüş olur dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu dönüş, sadece bir seslenmeye bakar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Habibim!) Sana Musa’nın haberi geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kutsal vâdi Tuvâ’da Rabbi ona şöyle seslenmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Firavun’a git! Çünkü o çok azdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. De ki: Nasıl, arınmağa gönlün var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (O ise) hemen yalanladı ve isyan etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra (inkâr için) olanca çabasını göstererek sırtını döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derhal (adamlarını) topladı ve (onlara) bağırdı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ben, sizin en yüce Rabbinizim! dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Elbette bunda, korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onu yükseltti, düzene koydu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ondan sonra da yerküreyi döşedi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yerden suyunu ve otlağını çıkardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Her şeyi alt üst eden o büyük felâket geldiği vakit, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İnsanın yapıp ettiklerini hatırlayacağı gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve görene cehennem açık bir şekilde gösterilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık kim azmışsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Şüphesiz cehennem (onun için) tek barınaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmış kimse için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz cennet (onun) yegâne barınağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sana kıyameti sorarlar: Gelip çatması ne zamandır? (derler.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sen onu nereden bilip bildireceksin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun nihaî ilmi yalnız Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster