1. Andolsun (canları) boğarcasına şiddetle çekip alanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yumuşakça çekip alanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yüzüp yüzüp gidenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yarışıp geçenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve işleri düzenleyenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün sarsan sarsar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu bir başka sarsıntı izler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün yürekler titrer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gözleri zilletle düşer, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Biz çukurda yeniden hayata döndürülecek miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduktan sonra?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ’Öyleyse bu, zararına bir dönüştür.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Oysa o sadece bir tek haykırıştan ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Birden onlar (dirilmiş halde) bir düzlük üzeredirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sana Musa’nın haberi geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani Rabbi ona kutsal vadi olan Tuva’da seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ’Firavun’a git. Çünkü o gerçekten azdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Arınmaya niyetin var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Seni Rabbine yönelteyim de (O’ndan) korkasın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ona büyük mucizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Fakat o yalanladı ve karşı geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra arkasını dönüp (aleyhte) çaba harcamaya başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Adamlarını) topladı ve seslendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Sizin en yüce Rabbiniz benim.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şüphesiz bunda korkan için ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sizi yaratmak mı daha güçtür yoksa göğü mü? Onu (Allah) bina etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onun yüksekliğini (boyunu) yükseltti ve onu düzene koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gecesini kararttı, gündüzünü (aydınlığa) çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yeri de bundan sonra döşeyip yaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağları da sağlam bir şekilde yerleştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Size ve hayvanlarınıza bir yarar olmak üzere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ancak o en büyük belâ geldiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O gün insan neye çaba harcadığını hatırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O çılgınca yanan ateş, gören herkes için açığa çıkarılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık kim azar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Dünya hayatını tercih ederse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O çılgınca yanan ateş (onun için) barınma yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsini kötü arzularından alıkoyarsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Cennet (onun için) barınma yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ’Gelip çatması ne zaman?’ diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sen onun hakkında nereden bilgi vereceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun bilgisinin sonu Rabbine dayanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen sadece ondan korkacak olanı uyarıcısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlar onu gördükleri gün sanki (dünyada) bir akşam veya kuşluk vaktinden fazla kalmamış gibi olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster