1. And olsun o tutup boğarcasına çekip alanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O hafif dokunup usulca alanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yüzdükçe yüzenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yarıştıkça yarışanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İşi yönetip yönlendirenlere.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün (yeri) sarsan sarsacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ardı sıra bir diğeri izleyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kalbler o gün (titreyip) yerinden oynayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gözleri saygı ile yere bakıp kalacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) (İnkarcı sapıklar) derler ki: «Biz çürüyüp ufalanmış kemikler hâline geldiğimizde acaba eski durumumuza döndürülecek miyiz?!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) (İnkarcı sapıklar) derler ki: «Biz çürüyüp ufalanmış kemikler hâline geldiğimizde acaba eski durumumuza döndürülecek miyiz?!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. «O takdirde bu zararlı bir dönüştür..» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Ama onların dirilip eski hallerine gelmesi için yetecek) bir tek haykırış!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir de bakarsın (hepsi) uyanık olarak toprağın üstündeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Musa’nın hâdisesi (başından geçen kıssası) sana geldi değil mi ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani Rabbi ona mukaddes vadi Tûvâ’da (şöyle) seslenmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Fir’avn’a git, doğrusu o iyice azmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ona de ki: «Arınmak ister misin ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sana, Rabbına giden doğru yolu göstereyim de derin bir saygıyla korkup eğilesin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bunun üzerine Musa, ona o büyük mu’cizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Fir’avn (onu) yalanladı ve baş kaldırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra da arkasını çevirip acele gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Halkı) biraraya toplayıp seslendi : Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «Ben sizin en yüce tanrınızım !» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu yüzden Allah onu (öğüt ve ibret alınacak şekilde) Dünya ve Âhiret azâbıyla yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şüphesiz ki bu hâdisede, Allah’tan saygı ile korkanlara ibret ve öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sizi yaratmak mı daha zordur yoksa göğü yaratmak mı ? (Allah) onu inşâ edip var kılmıştır. (Hâlâ görmüyor musunuz?!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Tavanını yükseltti de ona (en uygun) düzen ve dengeyi sağladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gecesini karanlık yaptı, kuşluğunu (aydınlık olarak) çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Arkasından da yeryüzünü döşeyip hazırladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ondan da suyunu ve otlağını (çeşit çeşit ağaç ve bitkilerini) çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağları dikip sağlamlaştırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (Bütün bunları) size ve davarlarınıza yararlı geçimlik kılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O güç getirilemiyecek büyük (Kıyamet) felâketi geldiği zaman ; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O gün insan ne için çalışıp çabaladığını hatırlayıp anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Cehennem de ortaya çıkıp görebilene görünür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (37-38-39) Artık kim azıp dünya hayatını seçerek tercîh etmişse, şüphesiz Cehennem onun varacağı yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (37-38-39) Artık kim azıp dünya hayatını seçerek tercîh etmişse, şüphesiz Cehennem onun varacağı yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (37-38-39) Artık kim azıp dünya hayatını seçerek tercîh etmişse, şüphesiz Cehennem onun varacağı yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) Kim de Rabbının (yüce) makamından korkmuş da nefsini havaî şeylerden alıkoymuşsa, şüphesiz ki Cennet onun varacağı yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) Kim de Rabbının (yüce) makamından korkmuş da nefsini havaî şeylerden alıkoymuşsa, şüphesiz ki Cennet onun varacağı yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Senden Kıyâmet’in kopuş saatinin ne vakit ortaya çıkacağını soruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sende ona ait bilgi nerede ki anlatasın ?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun kopuş ânının bilgisi Rabbına dayanıp noktalanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen ancak (Allah’tan) saygı ile korkup eğilenleri uyaransın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kıyâmet’i gördükleri gün sanki (Dünya’da) ancak bir akşam veya kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. (Dünya’nın ömrünün uzunluğuna, Âhiretin sonsulzuğuna nisbetle insanoğlunun ömrünün ne kadar kısa olduğuna işaret ediliyor.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster