1. Yemin olsun, (inkârcıların ruhlarını) şiddetle çekip alan meleklere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yemin olsun (inananların ruhlarını) kolaylıkla alanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yemin olsun (yörüngelerinde) yüzüp giden (kuvvelere/gezegen)lere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Öncü olarak (hizmet için) yarışıp geçenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Böylece (Allah`ın) emrini yerine getirenlere (yemin olsun ki kıyamet kopacak ve siz hesaba çekileceksiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün o sarsıntı sarsar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Arkasından onu daha büyük bir sarsıntı izleyecek (ikinci kıyamet kopacak ve insanların dirilişi gerçekleşecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle çarpacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gözler korkudan yere bakıp kalacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-12) (O inkârcılar) diyorlar ki: “Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirileceğiz! Öyle ise bu zarar dolu bir dönüştür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-12) (O inkârcılar) diyorlar ki: “Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirileceğiz! Öyle ise bu zarar dolu bir dönüştür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (10-12) (O inkârcılar) diyorlar ki: “Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirileceğiz! Öyle ise bu zarar dolu bir dönüştür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hâlbuki o (diriliş), sadece bir haykırıştan (Sur`un üfürülmesinden) ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir de (bakarsın onlar) kabirlerinden çıkmışlar (bir araya toplanmışlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Ey Muhammed!) Musa`nın haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-17) Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti: “Haydi, Firavun`a git! Çünkü o azmıştır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-17) Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti: “Haydi, Firavun`a git! Çünkü o azmıştır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (18-19) (Ona) de ki: “İster misin (küfürden) temizlenesin? Rabbine giden yolu göstereyim ki O`na saygı duyup O`ndan sakınasın!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (18-19) (Ona) de ki: “İster misin (küfürden) temizlenesin? Rabbine giden yolu göstereyim ki O`na saygı duyup O`ndan sakınasın!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Derken (Musa) ona, en büyük mucizeyi (asanın ejderha oluşunu) gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Fakat o, (Musa`yı ve dinini) yalanladı ve isyan etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra sırtını dönerek (iman etmekten) yüz çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (23-24) Hemen (adamlarını) topladı ve onlara (şöyle) seslendi: “Ben, sizin en yüce Rabbinizim!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (23-24) Hemen (adamlarını) topladı ve onlara (şöyle) seslendi: “Ben, sizin en yüce Rabbinizim!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şüphesiz bunda Allah`a karşı gelmekten sakınan bir kimse için bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-29) (Öldükten sonra tekrar) sizi yaratmak mı zor, yoksa göğü (yaratmak) mı? Onu Allah bina etti. Onu yükseltti ve ona düzen ve ahenk verdi. O göğün gecesini karanlık yaptı, gündüzünü aydınlattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-29) (Öldükten sonra tekrar) sizi yaratmak mı zor, yoksa göğü (yaratmak) mı? Onu Allah bina etti. Onu yükseltti ve ona düzen ve ahenk verdi. O göğün gecesini karanlık yaptı, gündüzünü aydınlattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (27-29) (Öldükten sonra tekrar) sizi yaratmak mı zor, yoksa göğü (yaratmak) mı? Onu Allah bina etti. Onu yükseltti ve ona düzen ve ahenk verdi. O göğün gecesini karanlık yaptı, gündüzünü aydınlattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (30-31) Bundan sonra (yer ve gök yaratıldıktan sonra), yeryüzünü döşedi. Ondan da suyunu ve otlağını (çeşit çeşit ağaç ve bitkilerini) çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (30-31) Bundan sonra (yer ve gök yaratıldıktan sonra), yeryüzünü döşedi. Ondan da suyunu ve otlağını (çeşit çeşit ağaç ve bitkilerini) çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağları da sağlam bir şekilde olması gereken yere yerleştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) Fakat o büyük felâket (kıyamet) geldiği zaman. O gün insan, (dünya hayatında) ne yaptığını hatırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) Fakat o büyük felâket (kıyamet) geldiği zaman. O gün insan, (dünya hayatında) ne yaptığını hatırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Gören kimseler için cehennem ortaya çıkarılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (37-39) Artık her kim azgınlık etmişse, (sadece) dünya hayatını ahirete tercih etmişse, şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (37-39) Artık her kim azgınlık etmişse, (sadece) dünya hayatını ahirete tercih etmişse, şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (37-39) Artık her kim azgınlık etmişse, (sadece) dünya hayatını ahirete tercih etmişse, şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) Ancak kim Rabbinin huzurunda durup hesap vermekten ürkmüş ve nefsini kötü heveslerden uzak tutmuşsa, muhakkak onun varacağı yer cennettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) Ancak kim Rabbinin huzurunda durup hesap vermekten ürkmüş ve nefsini kötü heveslerden uzak tutmuşsa, muhakkak onun varacağı yer cennettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (43-44) Sen nerede, onun vaktini söylemek nerede? Onun nihai bilgisi, yalnız Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (43-44) Sen nerede, onun vaktini söylemek nerede? Onun nihai bilgisi, yalnız Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sana düşen sadece ondan (kıyametten) korkanı uyarmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlar onu (kıyameti) gördükleri zaman sanki dünyada bir akşam veya onun kuşluk vaktinden fazla kalmamış gibi olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster