1. Andolsun söküp çıkaranlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hemen çekip alanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yüzüp gidenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yarışıp, geçenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Derken işi düzenleyenlere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün o gürültü sarsar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ardından başka bir gürültü gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün bazı yürekler çarpar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gözleri (korkudan) aşağı kayar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Diyorlar ki: "Biz yine eski halimize döndürülecek miyiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Öyle ise bu, ziyanlı bir dönüştür!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O (olay zor değil) bir tek haykırış(a bakmakta)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hemen onlar uyanıklık alanındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mûsâ’nın haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani Rabbi ona Kutsal Vâdi’de, "Tuvâ"’da ünlemişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Fir’avn’a git, çünkü o azdı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "De ki: Arınmağa gönlün var mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Seni Rabbin(in yolun)a ileteyim de O’ndan korkasın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ona büyük mu’cizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Fakat o yalanladı, karşı geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra sırtını döndü; (Mûsâ’nın getirdiklerini iptal etmek için) çalışmağa koyuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Adamlarını) Topladı, (onlara) bağırdı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Ben sizin en yüce Rabbinizim!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allâh da onu, sonun ve ilkin (âhiretin ve dünyânın) azâbıyle cezâlandırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şüphesiz bunda (Allah’tan) korkacak kimse için ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? (Allâh) onu yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Kalınlığını (tavanını) yükseltti, onu düzenledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gecesini örtüp kararttı, kuşluğunu (güneşinin ışığını) açığa çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bundan sonra da yeri yayıp yuvarlattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağları oturttu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Herşeyi bastıran o büyük felâket geldiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O gün insan, neyin peşinde koşmuş olduğunu hatırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Gören kimseler için cehennem ortaya çıkarılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık kim azmışsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve şu yakın hayâtı yeğlemişse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onun barınağı cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ama kim Rabbinin divânında dur(up hesap ver)mekten korkmuş ve nefsi(ni) kötü heves(ler)den men etmişse Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onun barınağı da cennettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sana sâ’atden soruyorlar: Demir atması (gelip çatması) ne zaman diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sen nerede, onun vaktini söylemek nerede?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun bilgisi Rabbine âittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen ancak, ondan korkacak olanları uyarıcısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlar onu gördükleri zaman sanki (dünyâda) bir akşam veya onun kuşluk vaktinden fazla kalmamış gibi olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster