1. Ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlara andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yumuşacık çekip alanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yüzdükçe yüzerek gidenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Öncü olarak yarışıp geçenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Derken işi bir düzen içinde evirip çevirenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O sarsıntının sarsacağı gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün yürekler (dehşet içinde) hoplayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gözler de zillet içinde düşecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kendileri; derler ki: «Biz çukurda iken, gerçekten biz mi yeniden (diriltilip) döndürüleceğiz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. «Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Dediler ki: «Şu durumda, zararına bir dönüştür bu.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Oysa bu, yalnızca tek bir haykırıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir de bakarsın ki, onlar, yerin üstündedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Musa’nın haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva’da seslenmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. «Firavun’a git; çünkü o, azdı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. «Ona de ki: -Temizlenme isteğin var mı?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. «Seni Rabbine yönelteyim, böylece (O’ndan) korkmuş olursun.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Musa) Ona büyük mucizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Fakat o, yalanladı ve isyan etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra da (karşıt olarak) çaba harcayıp sırtını döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonunda (yardımcı güçlerini) topladı, seslendi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dedi ki: «Sizin en yüce Rabbiniz benim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Böylelikle Allah (c.c.) onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gerçekten bundan, ’içi titreyerek korkacak’ olan bir kimse için elbette bir ibret (ders) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onun boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağlarını dikip oturttu; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Size ve hayvanlarınıza bir yarar (meta) olmak üzere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ancak o, ’her şeyi batırıp gömen büyük felâket (kıyamet)’ geldiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O gün, insan, neye çaba harcadığını düşünüp anlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Görebilenler için cehennem de sergilenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık kim taşkınlık edip azarsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve dünya hayatını seçerse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hiç şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsi de heva (istek ve tutkular)dan sakındırırsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Artık şüphesiz cennet, (onun için) bir barınma yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. «O ne zaman demir atacak?» diye, sana kıyamet saatini soruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onunla ilgili bilgi vermekten yana, sende ne var ki... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. En sonunda o (ve onunla ilgili bilgi), Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen, yalnızca ondan ’içi titreyerek korkmakta’ olanlar için bir uyarıp korkutansın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kendileri onu gördükleri gün, sanki onlar, bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başkasını yaşamamış gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster