1. Birbirlerine hangi şeyden soruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O büyük haberden mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ki onlar onda ayrılığa düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır. Yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra yine hayır. Yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz yeri bir döşek yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dağları da birer kazık? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizi de çift çift yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi bir örtü yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü geçim zamanı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üstünüzde yedi sağlam (gök) bina ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Parıl parıl parıldayan bir kandil varettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sıkışarak (su) çıkaran (bulut)lardan şarıl şarıl su indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve birbirine sarmaş dolaş bahçeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz (yaratıklar arasında hükmün verileceği) ayırım günü belirlenmiş bir vakittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün Sur’a üfrülür ve siz bölük bölük gelirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gök açılmış ve kapı kapı olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yürütülmüş bir serap olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şüphesiz cehennem bir pusudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Azgınların varacakları yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonu gelmeyecek çağlar boyunca orada kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada ne bir serinlik ne de bir içecek tadarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sadece kaynar su ve irin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Uygun bir ceza olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü onlar bir hesap (göreceklerini) ummuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ayetlerimizi de yalanlayabildikçe yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Biz ise her şeyi yazılı halde saydık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’Şimdi tadın. Artık sizin azaptan başka bir şeyinizi artırmayacağız.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Şüphesiz takva sahipleri için bir kurtuluş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bahçeler ve üzümler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Dolu dolu kadeh(ler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada ne bir boş söz ne de yalan duyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Rabbinden bir mükâfat, yeterli bir bağış olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Rahman olan (Allah)’tan ki O’na hitapta bulunmaya güç yetiremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ruh’un ve meleklerin sıra sıra duracakları gün; Rahman’ın kendilerine izin verdikleri dışındakiler konuşamazlar. Onlar da doğruyu söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bu gerçek olan gündür. Artık isteyen Rabbine giden bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. ’Keşke ben toprak olsaydım!’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster