1. Neyi soruşturuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Büyük haberi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ki onlar, bunun üzerinde ihtilafa düşmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır; ilerde, bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yine hayır; ilerde, bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yeryüzünü bir beşik yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dağları da birer kazık? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve sizi çift çift yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu dinlenme kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi bir örtü kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü de maişet vakti kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üstünüzde yedi sağlamı bina ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Pırıl pırıl parlayan bir kandil astık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sıkıştırılmlşlardan da şarıl şarıl bir su indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ki onunla taneler ve bitkiler çıkaralım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve sarmaş dolaş bahçeler yetirelim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Doğrusu, hüküm günü; ta’yin edilmiş bir vakittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sur’a üfürüldüğü gün, hepiniz bölük bölük gelirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gök açılmış, kapı kapı olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yürütülmüş, serab olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şüphesiz ki cehennem; bir gözetleme yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Azgınlar için varılacak bir yer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonsuz devirler boyunca orada kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada serinlik ve içecekler tadamayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sade kaynar bir su ve bir de irinden başka. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İşlediklerine uygun bir ceza olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü onlar hiç bir hesab beklemezlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve ayetlerimizi yalan sayıp dururlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Oysa Biz, her şeyi yazıp saymıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Öyleyse tadınız, bundan böyle size azabdan başka bir şey artırmayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Şüphesiz ki muttakiler için kurtuluş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bahçeler ve bağlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve dolu kaseler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada yalan ve boş söz işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Rabbından bir mükafat ve bağış olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbı Rahman’dan. O’na hitabda bulunmaya kimse muktadir olamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün; ruh ve melekler, saf halinde duracaklardır. Rahman’ın izin verdiklerinden başkaları konuşamazlar. O da doğruyu söyler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bu; hak gündür. Dileyen Rabbına doğru bir yol edinir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz, sizi yakın bir azabla uyardık. O gün; kişi elleriyle sunduğuna bakacak. Ve kafir: Keşki ben, toprak olsaydım, diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster