1. Kendi aralarında neyi soruşturuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O muazzam (olayın) müthiş haberini mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ki onlar o (haber) hakkında farklı düşünüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet: Bir gün (gerçeği) öğrenecekler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. evet, evet: Bir gün (gerçeği nasılsa) öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yeryürüzünü (sizin için) tarifsiz bir beşik kılmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve dağları da (o beşiğin) ayakları? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizi de çift çift yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ve uykunuzu ölüm (sembolü) kıldık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ve geceyi tarifsiz bir örtü kıldık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. gündüzü de hayat (sembolü) yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve üzerinize yedi kat (göğü) sapasağlam bina ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve (oraya) son derece güçlü bir ışık ve ısı kaynağı yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sıkarak su çıkaranlardan şarıl şarıl bir su indirdik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ki onunla tohumlar ve bitkiler bitirelim; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. dahası, salkım saçak bahçeler (yetiştirelim diye). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz Ayrışma Günü`nün belirlenmiş bir vakti mutlaka vardır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. o gün sura üflenir, derhal amacına göre taksim edilmiş topluluklar halinde (hayat alanına) çıkarsınız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ve kapıları varmış gibi gökler açılıverir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ve dağlar yürütülür, sanki sir serap olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şüphesiz (o gün) Cehennemin gözleri yolda kalacaktır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (o) haddini bilmezler için bir son duraktır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. onlar orada uzun zamanlar boyu kalacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada ne (yürek) serinletici bir (haber) tadacaklar, ne de (iç yangını söndürecek) bir içecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak kavurucu bir umutsuzluk ve zift gibi sıvanan buz gibi bir karanlık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (İnkarlarına) uygun bir karşılık... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şu kesin ki onlar vaktiyle, hesaba çekilmeyi arzu etmiyorlardı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. üstelik ayetlerimizi de açık bir dille yalanlamışlardı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Biz her şeyi hesap edip, bir sicile, bilgi işlem merkezine, Levh-i Mahfuz’a kaydettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sonunda (onlara diyeceğiz ki): "(Büyüttüğünüz Cehennem ağacının meyvelerini) tadın; artık size tarifsiz bir mahrumiyetten başka bir şey artırmayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ne var ki, Allah bilinciyle hareket edenleri tarifsiz bir mutluluk yurdu bekliyor; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. içinden su çıkan göz bebeği bahçeler, bağlar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dahası, dengi dengine gözalıcı eşler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve dolup taşan kadehler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada kimse ne boş bir laf, ne de yalan bir söz duyacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (bütün bunlar) Rabbinden, tarif(e)siz bir hesaba göre bahşedilen sınırsız bir ödül olacak: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi`nden; Rahman`dan... Ve hiç kimse O`na (karşı) söz söyleme cesaretini kendinde bulamayacak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. o gün (insanlığa ait) bütün ruhlar ve melekler saf saf kıyama duracak; kimse ağzını açamayacak; ancak Rahman`ın izin verdikleri müstesna; onlar da sadece doğruyu söyleyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bu, hakkın tecelli ettiği gündür: artık dileyen Rabbine varan bir yol tutsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kuşku yok ki Biz sizi, çok yakın bir azaba karşı uyarıyoruz: o gün kişi elleriyle takdim ettiği şeylere bakacak; ve (yeniden dirilişi) inkar eden kişi şöyle diyecek: "Ah n`olaydım, keşke bir toprak olaydım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster