1. (1-2) Ne şeyden soruşturuyorlar? O pek büyük haberden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Ne şeyden soruşturuyorlar? O pek büyük haberden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O haber ki, onlar onda ihtilafa düşmüşlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) Hayır. Yakında bileceklerdir. Sonra hayır. Yakında bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) Hayır. Yakında bileceklerdir. Sonra hayır. Yakında bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da birer kazık yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da birer kazık yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Ve sizleri çiftler olarak yarattık. Uykunuzu da bir dinleniş kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Ve sizleri çiftler olarak yarattık. Uykunuzu da bir dinleniş kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) Geceyi de bir örtü kılmış olduk. Gündüzü de bir geçim vakti yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) Geceyi de bir örtü kılmış olduk. Gündüzü de bir geçim vakti yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Ve üzerinize sağlam sağlam yedi gök bina ettik. Ve çok parıldayan kandil kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Ve üzerinize sağlam sağlam yedi gök bina ettik. Ve çok parıldayan kandil kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve o sıkıştıranlardan şarıl şarıl bir su indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Onunla daneler ve otlar çıkaralım (diye). Ve sarmaşık bahçeler yetiştirelim diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Onunla daneler ve otlar çıkaralım (diye). Ve sarmaşık bahçeler yetiştirelim diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphe yok ki, O ayırdetme günü, tayin edilmiş bir vakittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün ki, Sûr’a üfürülür, artık bölük bölük geliverirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) Gök de açılmış artık kapı kapı oluvermiştir. Dağlar da yürütülmüş de, su gibi görülen bir hayâl olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) Gök de açılmış artık kapı kapı oluvermiştir. Dağlar da yürütülmüş de, su gibi görülen bir hayâl olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Muhakkak ki, cehennem bir gözetilen yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Azgınlar için bir dolaşılıp gidilecek yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (23-25) Onun içinde devirlerce kalıcılardır. Orada bir serinlik, içilecek bir su tadamazlar. Ancak bir kaynar su ve bir irin tadarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (23-25) Onun içinde devirlerce kalıcılardır. Orada bir serinlik, içilecek bir su tadamazlar. Ancak bir kaynar su ve bir irin tadarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (23-25) Onun içinde devirlerce kalıcılardır. Orada bir serinlik, içilecek bir su tadamazlar. Ancak bir kaynar su ve bir irin tadarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (26-27) Uygun bir ceza olarak. Şüphe yok ki onlar, bir hesabı ummaz olmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (26-27) Uygun bir ceza olarak. Şüphe yok ki onlar, bir hesabı ummaz olmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve âyetlerimizi yalan saymakla yalan sayar olmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve her ne şey var ise Biz onu bir kitapta saydık (kaydettik.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık tadınız, imdi size azaptan başkasını artırmayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Muhakkak ki, muttakîler için necât bulacak bir yer vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bahçeler ve üzümler (vardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve nar memeli, hep bir yaşta (cariyeler vardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve dopdolu kaseler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada bir boş lakırdı ve bir yalanlama işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Bunlar) Rabbinden bir mükâfaat ve bir kâfî ihsandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerin ve yerin ve bunların aralarındakilerin Rabbi, Rahmân ki O’ndan bir hitaba mâlik olamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün ki Rûh ve melekler saf saf ayakta duracaklardır. Kendisine Rahmân’ın izin verdiğinden başkaları konuşamıyacaklar ve (o da) doğruyu söylemiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bu, o hak olan gündür, artık kim dilerse Rabbine sığınacak bir mahal edinsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphe yok ki Biz, sizi yakın bir azap ile korkutmuş olduk. O gün ki herkes iki elinin ne takdim etmiş olduğuna bakacaktır. Kâfir de, «Ah! Ben keşke, bir toprak olaydım,» diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster