1. Birbirlerine hangi şeyden soruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O büyük haberden mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır (dedikleri gibi değil), yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra hayır (dedikleri gibi değil), yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yapmadık mı biz, Arzı bir beşik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dağları birer kazık? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve sizi çift çift yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu dinlenme yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi (sizi sarıp örten) bir giysi yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü de geçim zamanı yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üstünüzde yedi sağlam (gök) binâ ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve (orada) parıl parıl parlayan bir lamba yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sıkışan (bulut)lardan şarıl şarıl su indirdik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ki onunla çıkaralım: Dâne(ler), bitki(ler), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve (ağaçları) birbirine sarmaş dolaş bahçeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Muhakkak ki (haklının, haksızın ayırdedileceği) hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün Sûr’a üflenir, bölük bölük gelirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gök açılmış, kapı kapı olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yürütülmüş, bir serab olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Cehennem de gözetleme yeri olmuş (suçluları gözetleyip durmakta)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Azgınların varacağı yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada çağlar boyu kalacalardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada ne bir serinlik, ne de içilecek bir şey tadarlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Yalnız kaynar su ve irin (içerler); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yaptıklarına uygun bir cezâ olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü onlar bir hesap (görüleceğini) ummuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Âyetlerimizi de tamamen yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Biz de her şeyi sayıp yazmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Şimdi tadın (yaptıklarınızın tadını), artık size azâbdan başka bir şey artırmayacağız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Korunanlar için de başarı ödülü vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bahçeler, bağlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve dolu kadeh(ler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada ne boş söz ne de yalan işitirler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Rabbinden bir karşılık, yeterli bir bağış olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, çok merhametli (Rab). O’nun (izni olmadan) huzurunda konuşamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün Rûh ve melekler, sıra sıra dururlar. Ancak Rahmân’ın izin verdiği konuşabilir, o da doğruyu söyler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bu, hak günüdür. Artık dileyen, Rabbine varan bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz sizi yakın bir azâb ile uyardık. O gün kişi, ellerinin (yapıp) öne sürdüğü işlere bakar ve kâfir: "Keşke ben, toprak olsaydım!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster