وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ
Ve ennehu ehleke adenil ula
Kelime
Anlamı
Kökü
وَأَنَّهُ
ve şüphesiz O
أَهْلَكَ
helak etti
عَادًا
’Ad’ı
الْأُولَىٰ
önce gelen

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve şüphe yok ki odur önceden gelip geçen Âd’ı helâk eden.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve şüphe yoktur ki, O’dur önceden gelip geçen Âd kavmini helak eden.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Muhakkak ki "HÛ"dur, önceki Ad’ı helâk eden.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Doğrusu önceki Ad (kavmin)i O helâk etti.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı O yıkıma uğrattı.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Doğrusu, O helâk etti evvel ki Âd kavmini...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Şüphesiz ‘Âd kavmini O helâk etti.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (50-51) Ilk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri birakmayan O’dur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (50-51) Ve gerçekten O, ilk Âd’ı ve Semûd’u yok edip geriye bırakmayandır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (50-51) Eski dönemlerde yaşamış Ad kavmini (yaptıkları yüzünden) yok eden de O`dur, Semud`u da (helâk edip) geriye hiçbir şey bırakmayan da O`dur

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (50-51) Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helâk etti ve hiç kimseyi bırakmadı.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  O’dur helak eden eski Ad halkını,

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O, helak etti önce gelen Âd’ı.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Eski dönemlerde yaşamış Adoğullarını yokeden O’dur.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı O yıkıma uğrattı.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Doğrusu önce gelen Ad’ı o helak etti.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Hakıykat şu: Evvelki Aadi O helak etdi,

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (50-51) Muhakkak ki O, önceki Âd`ı (Hûd kavmini) de helâk etti. Semûd`u da (O helâk etti); öyle ki (onlardan hiç kimseyi) bırakmadı.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ve gerçekten O helak etti evvelki Ad’ı.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Şüphesiz ki Ad toplumunu helak eden de O.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve muhakkak ki, evvelki Âd (halkını) helâk etti.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Doğrusu, önce gelen Ad halkını da O yıkıma uğrattı.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve O’dur yok eden kadim (kabileler) ’Ad

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve elbet O helak etmiştir kadim Ad`ı,

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve şüphe yok ki, O helâk etti evvelki Âd’i.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Birinci Âd kavmini O helâk etti.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Önceki âd kavmini helâk eden de O’dur.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Eski dönemlerde yaşamış Adoğullarını yokeden O’dur.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (45-54) Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O’na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O’na aittir. Müşriklerin taptığı Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur. Önceki Âd milletini yok eden de O’dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O’dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  O helâk etti, önce gelen ’Âd’ı,

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  O helak etti evvelki Âd’ı...

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı da O yıkıma uğrattı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Hiç kuşkusuz, daha önceden gelmiş olan Âd’ı helâk etti.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And that it is He Who destroyed the (powerful) ancient ´Ad (people),