وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ
Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu hum azleme ve atğa
Kelime
Anlamı
Kökü
وَقَوْمَ
ve kavmini (helak etmişti)
نُوحٍ
Nuh
مِنْ
قَبْلُ
önceden
إِنَّهُمْ
çünkü onlar
كَانُوا
idiler
هُمْ
onlar
أَظْلَمَ
daha zalim
وَأَطْغَىٰ
ve azgın

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve onlardan önceki Nûh kavmini de; şüphe yok ki onlar, daha da zâlimdi ve daha da azgın.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  ve onlardan önce Nuh kavmini de, şüphesiz onlar bunlardan daha zalim yani yaratılış gayelerine daha aykırı yaşayan ve daha azgın idiler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Daha önce de çok zalim ve pek azgın, olan Nuh kavmini (helâk etmişti).

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Daha önce de Nuh kavmini... Muhakkak ki onlar, evet onlar daha zâlim ve nefsanî yaşamda daha beterdiler.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Âd ve Semûd kavimlerinden) daha evvel de Nûh’un kavmini...Çünkü onlar pek zalimdiler, pek azgındılar.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Onlardan önce, Nûh toplumunu da helâk etmiştir. Onların hepsi çok zâlim ve çok azgın kimselerdi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Daha once de Nuh milletini yok eden O’dur; cunku onlar cok zalim ve pek taskin kimselerdi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Daha önce Nûh milletini de yok edendir. Çünkü onlar, hem çok zâlim, hem çok azgın idiler.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Daha önce de Nuh`un kavmini de (yaptıkları yüzünden) helâk etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Daha önce de Nûh’un kavmini helâk etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Daha önce de çok zalim ve pek azgın olan Nuh kavmini (helâk etmişti).

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ve ondan önce Nuh’un halkını da; onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Önceden de Nuh kavmini (helak etmişti), çünkü onlar zulmetmiş ve azmıştı.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Daha önce de Nuh’un soydaşlarını yoketmişti. Çünkü onlar son derece zalim ve azgın kimselerdi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgındılar.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Daha evvel Nuuh kavmini de (O helak etdi) çünkü bunlar çok zaalim ve çok azgın (insan) ların ta kendileri idi.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Daha önce de Nûh kavmini (helâk etmişti). Çünki onlar, daha zâlim ve daha azgın olanların ta kendileriydiler.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Daha önce de Nuh kavmini. Çünkü onlar gerçekten çok zalim ve pek azgın idiler.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Daha önceden Nuh toplumunu da helak etmişti. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın, isyankâr bir toplumdu.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve daha önce de Nuh (A.S)’ın kavmini (helâk etti). Muhakkak ki onlar, daha zalim ve daha azgındılar.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın idiler.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve onlardan önce Nuh kavmini -(çünkü,) hepsi de kötülükte çok iştahlı ve çok azgın olmuşlardı-

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Tıpkı daha önceki Nuh kavmi (gibi): Çünkü onlar zulümde ve azgınlıkta ileri gitmiştiler.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (51-52) Ve Semûd’u (da o helâk etti) artık (onlardan hiçbirini) bırakmadı. Ve evvelce de Nûh kavmini (helâk etmişti). Şüphe yok ki, onlar olmuşlardı onlar, en zalim ve en azgın (kimseler).

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Daha önce de Nuh kavmini helâk etti. Çünkü onlar çok zâlim ve çok azgın idiler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Daha önce de Nuh kavmini helâk etti. Çünkü onlar çok zâlim ve çok azgın idiler.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Daha önce de Nuh’un soydaşlarını yoketmişti. Çünkü onlar son derece zalim ve azgın kimselerdi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (45-54) Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O’na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O’na aittir. Müşriklerin taptığı Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur. Önceki Âd milletini yok eden de O’dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O’dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Önceden de Nûh kavmini (helâk etmişti). Çünkü onlar daha zâlim ve azgın idiler.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Daha önce de Nuh’un kavmini... onlar, daha zalim daha azgın idiler...

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Daha önce de Nûh kavmini. Çünkü onlar, evet onlar zulmettiler, azdılar.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And before them, the people of Noah, for that they were (all) most unjust and most insolent transgressors,