1. (1-2) Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed Hak`tan) sapmadı ve (batıla inanıp da) azmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed Hak`tan) sapmadı ve (batıla inanıp da) azmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) O (Peygamber) keyfine göre konuşmaz. O ancak kendisine vahyolunanı söyler (söylediği her şey vahye dayanır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) O (Peygamber) keyfine göre konuşmaz. O ancak kendisine vahyolunanı söyler (söylediği her şey vahye dayanır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-7) Bu vahyi ona müthiş güçleri olan (Cebrail) öğretti. (O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî suretine girip) doğruldu (Resül`e göründü). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-7) Bu vahyi ona müthiş güçleri olan (Cebrail) öğretti. (O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî suretine girip) doğruldu (Resül`e göründü). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (5-7) Bu vahyi ona müthiş güçleri olan (Cebrail) öğretti. (O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî suretine girip) doğruldu (Resül`e göründü). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-10) Sonra (Cebrail, Hz. Peygambere) yaklaştı ve sarktı. Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha da yakınlaştı. Böylece (Allah`ın) vahyettiği şeyi kuluna vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-10) Sonra (Cebrail, Hz. Peygambere) yaklaştı ve sarktı. Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha da yakınlaştı. Böylece (Allah`ın) vahyettiği şeyi kuluna vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (8-10) Sonra (Cebrail, Hz. Peygambere) yaklaştı ve sarktı. Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha da yakınlaştı. Böylece (Allah`ın) vahyettiği şeyi kuluna vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Peygamberin gözlerinin) gördüğünü, kalbi yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) Andolsun ki, onu (Cebrail`i), bir başka inişte daha (Miraç`tan dönüşte) Sidretü`lMünteha`nın (yedinci göğün) yanında görmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Andolsun ki, onu (Cebrail`i), bir başka inişte daha (Miraç`tan dönüşte) Sidretü`lMünteha`nın (yedinci göğün) yanında görmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Allah`a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanların barınağı olan) Me`va Cenneti onun (Sidre`nin) yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O (gördüğü) zaman Sidre`yi kaplayan (meleklerle) kaplamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Peygamberin) gözü (gördüğünden) kayıp şaşmadı ve (sınırı) aşmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun ki, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) Siz de gördünüz mü, Lat`ı ve Uzza`yı? Ve üçüncü (put) olan Menat`ı. (bunların herhangi bir güçleri var mı)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) Siz de gördünüz mü, Lat`ı ve Uzza`yı? Ve üçüncü (put) olan Menat`ı. (bunların herhangi bir güçleri var mı)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-22) (Evlât olarak sevdiğiniz) erkek sizin de, (hoşlanmayıp diri diri gömdüğünüz) dişi O`nun mu? Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-22) (Evlât olarak sevdiğiniz) erkek sizin de, (hoşlanmayıp diri diri gömdüğünüz) dişi O`nun mu? Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O putlar hiç bir şey değil, ancak sizin ve babalarınızın uydurduğu isimlerdir. Allah, onlara ilişkin hiçbir kanıt indirmemiştir. Onlar sadece sanılarına ve canlarının istediğine uyuyorlar. Oysa onlara Rableri tarafından doğru yol rehberi (Kur`an) gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insan, her dilediğini elde etme hakkına sahip olacağını mı sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Oysa ahiret de dünya da Allah`ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah`ın izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şüphe yok ki ahirete inanmayanlar, meleklere dişi adları takıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hâlbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna (kuruntuya) uyuyorlar. Şüphesiz zan (kuruntu), hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onun için bizim zikrimizden (Kur`an`dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onların bilgilerinin erişebileceği sınır budur (sadece dünyalıkları kazanma bilgisidir). Hiç kuşkusuz Rabbin, yolundan sapan kimseleri de çok iyi bilendir, doğru yolda olan kimseleri de çok iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah`a aittir. (Bütün bunların varlığındaki amaç;) kötülük yapanların (aynen) yaptıklarıyla cezalandırılması, iyilik yapanlara da iyiliklerinin daha güzeliyle karşılık verilmesi içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İyilik işleyenler, küçük kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin davranışlardan uzak dururlar. Şüphesiz senin Rabbin, bağışlayıcılığı geniş olandır. O sizi gerek ilk başta topraktan yaratırken ve gerekse annelerinizin karınlarında cenin aşamasındayken (ne olduğunuzu) çok iyi bilendir. Öyleyse kendinizi (beğenip) temize çıkarmayın! Çünkü o kimin kötülüklerden sakındığını herkesten iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (33-34) Şimdi gördün mü (imandan) yüz çevireni? Azıcık verip sonra vermemekte direneni? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (33-34) Şimdi gördün mü (imandan) yüz çevireni? Azıcık verip sonra vermemekte direneni? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O, insan kavrayışının ötesindeki şeyin bilgisine sahip (olduğunu) ve böylece (onu açıkça) görebildiğini mi iddia ediyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa Musa`ya verilen kitabın sahifelerindeki gerçeklerin haberi, kendisine bildirilmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (36-37) Yoksa Musa`(ya gelen Tevrat`)ın sayfalarından ve görevini titizlikle yerine getiren İbrahim`e inmiş olan kutsal sayfaların içeriğinden haberdar olmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hiçbir günahkâr, başkasının (günahına sebep olmadığı) günah yükünü yüklenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (39-41) İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra da çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (39-41) İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra da çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (39-41) İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra da çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Kuşkusuz en son varış ancak Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphesiz güldüren de O`dur, ağlatan da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Muhakkak ki (yaşatıp) öldüren de, (öldükten) sonra dirilten de O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (45-46) Şüphesiz ki, (döl yatağına) atılan bir damla meniden, çiftleri; erkek ve dişi (olarak), O yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (45-46) Şüphesiz ki, (döl yatağına) atılan bir damla meniden, çiftleri; erkek ve dişi (olarak), O yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Gerçek şu ki, (öldükten sonra) tekrar diriltmek de O`na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve şüphe yok ki, zengin eden ve sermaye verip memnun eden O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gerçekten (Huzaa kabilesinin tapındığı) Şi`ra yıldızının Rabbi O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (50-51) Eski dönemlerde yaşamış Ad kavmini (yaptıkları yüzünden) yok eden de O`dur, Semud`u da (helâk edip) geriye hiçbir şey bırakmayan da O`dur Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (50-51) Eski dönemlerde yaşamış Ad kavmini (yaptıkları yüzünden) yok eden de O`dur, Semud`u da (helâk edip) geriye hiçbir şey bırakmayan da O`dur Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Daha önce de Nuh`un kavmini de (yaptıkları yüzünden) helâk etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (53-54) Lût kavminin şehirlerini de altüst edip yerle bir eden, onları gömdükçe gömen O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (53-54) Lût kavminin şehirlerini de altüst edip yerle bir eden, onları gömdükçe gömen O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (Ey insan!) O hâlde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (57-58) Yaklaşmakta olan (kıyamet iyice) yaklaştı. Onu Allah`ın dışında ortaya çıkaracak başka (hiçbir güç yoktur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (57-58) Yaklaşmakta olan (kıyamet iyice) yaklaştı. Onu Allah`ın dışında ortaya çıkaracak başka (hiçbir güç yoktur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (59-61) Şimdi siz bu söze (Kur`an`a) mı şaşırıyorsunuz? Ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz! Gaflet içinde eğlenip duruyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (59-61) Şimdi siz bu söze (Kur`an`a) mı şaşırıyorsunuz? Ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz! Gaflet içinde eğlenip duruyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (59-61) Şimdi siz bu söze (Kur`an`a) mı şaşırıyorsunuz? Ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz! Gaflet içinde eğlenip duruyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Haydi (bırakın bu gafleti de) şimdi Allah`a secde edin ve (yalnız O`na) kulluk yapın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster