1. İnmekte olan yıldıza andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O(nun konuşması kendisine) vahyedilenden başkası değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O, en yüksek ufukta idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Allah), kuluna verdiği vahyi verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onun gördüğünü kalb(i) yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Andolsun onu bir kez daha görmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ki Cennetü’l-Me’vâ onun yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sidre’yi kaplayan kaplıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Peygamberin) gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun ki o, Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Siz de gördünüz değil mi o Lât ve Uzza’yı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve üçüncü olarak da öteki (put) Menat’ı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Size erkek O’na dişi öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Öyle ise bu çok insafsızca bir taksim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar hiçbir şey değil, sırf sizin ve babalarınızın taktığınız (boş) isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmedi. Onlar yalnız zanna ve nefislerin sevdasına uyuyorlar. Halbuki onlara Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa her arzu ettiği şey, insanın kendisinin mi (olacak)tır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Son da ilk de (ahiret de dünya da) Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde nice melek var ki Allah’ın dileyip razı olduğuna izin vermeden önce onların şefaatları hiçbir işe yaramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ahirete iman etmeyenler meleklere dişilerin adlarını takıp duruyorlar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise, şüphesiz hakikat bakımından birşey ifade etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onun için bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte onların ilimden erişebilecekleri (son sınır) budur. Şüphesiz, Rabbin, yolundan sapanı da iyi bilir; O, hidayette olanı da iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah’ındır. Akıbet (sonuçta) kötülük yapanları yaptıkları ile cezalandıracak, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar hariç. Şüphesiz Rabbinin affı geniştir. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada, sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şimdi gördün mü O yüz çevireni? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Azıcık verip (sonra vermemekte) direneni? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gaybın bilgisi kendi yanındadır da, o mu görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa haber verilmedi mi Musa’nın sahifelerinde yazılı olanlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve çok vefakâr olan İbrahim’in sahifelerindekiler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ki hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve çalışması da yakında görülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve şüphesiz en son varış, Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Doğrusu güldüren de ağlatan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Öldüren de dirilten de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şüphesiz erkeği, dişiyi iki eş yaratan O’dur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Atıldığı zaman bir nutfeden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz tekrar diriltmek de O’na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Şüphesiz zengin eden de sermaye veren de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Doğrusu Şi’râ yıldızının Rabbi O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O, helak etti önce gelen Âd’ı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve Semûd’u da bırakmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Önceden de Nuh kavmini (helak etmişti), çünkü onlar zulmetmiş ve azmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Altı üstüne getirilmiş şehirleri devirip yıktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onları neler kapladı neler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O halde Rabbinin hangi nimetinden kuşku duyuyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu da ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Yaklaşan yaklaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onu Allah’tan başka açığa çıkaracak yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi siz bu sözden mi hayret ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve siz mi kafa tutuyorsunuz ey gafiller? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Haydi Allah için secdeye kapanın ve O’na kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster