1. Kayan yıldız hakkı için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkadaşınız Muhammed ne sapıttı ne de azıttı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O havadan konuşmuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Söyledikleri, kendisine indirilen bir vahiydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu vahyi O’na müthiş güçleri olan Cebrail öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O üstün yetenekli melek doğruldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yüce ufuktayken. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra yaklaştı, yere doğru uzandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Öyle ki, Peygamberle araları iki yay aralığı ya da daha yakın oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O anda Allah dilediği mesajı Kul’una vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O’nun gönlü, gözünün gördüğünü yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Siz şimdi gözü ile gördükleri hakkında O’nunla tartışmaya mı girişiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O, Cebrail’i bir başka inişinde de görmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. En uçtaki ağacın (Sidretü’l-Münteha’nın) yanında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yanıbaşında me’va cenneti vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O sırada ağacı yaman bir şey bürümüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Muhammed’in gözü ne yana kaydı ve ne de öteye geçti Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gerçekten Rabb’inin bazı büyük ayetlerini gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Lât ve Uzza hakkındaki görüşünüz nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ya bunların öbürü, üçüncüsü olan Menat hakkında ne düşünüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Demek erkekler sizin, dişiler Allah’ın, öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Öyleyse bu haksız bir bölüştürmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Aslında bunlar sizin ve atalarınızın uydurduğu kuru isimlerdir. Allah, onlara ilişkin hiçbir kanıt indirmemiştir. Onlar sadece sanılarının ve canlarının istediğinin peşinden gidiyorlar. Oysa onlara Rabbleri katından doğru yola ilişkin bilgi geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insanın her hayal ettiği şey gerçekleşir mi sanıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Oysa hayatın sonu da ilki de (ahiret de dünya da) Allah’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde nice melek var ki, Allah’ın dilediklerine ve hoşlandıklarına ilişkin izni olmadıkça, şefaatleri hiçbir yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adları takıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Oysa onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Sadece sanılarının peşinden gidiyorlar. Sanıları ise gerçeğin kırıntısının bile yerini tutamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bizi anmaktan yüz çeviren ve sadece dünya hayatını isteyenlerden yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onların bilgilerinin erişebileceği sınır budur. Hiç kuşkusuz senin Rabb’in kimin yolundan saptığını bildiği gibi kimin doğru yolda olduğunu da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi Allah’a aittir. Amaç kötülük işleyenlere kötülüklerinin ve iyilik yapanlara da iyiliklerinin karşılığını vermektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İyilik işleyenler büyük günahlardan ve çirkin davranışlardan uzak dururlar. Sadece küçük kusurları olabilir. Senin Rabb’inin bağışlayıcılığı geniş kapsamlıdır. O sizi gerek ilk başta topraktan yaratırken ve gerekse annelerinizin karınlarında cenin aşamasındayken bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayınız. Çünkü o kimin kötülüklerden sakındığını herkesten iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey Muhammed, görüyor musun, şu gerçeğe sırt çevireni? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Önce biraz verip de arkasını getirmeyeni. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Acaba gaybın bilgisine sahiptir de o alemin sırlarını mı görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa Musa’ya indirilen kutsal sayfaların içeriğinden haberi olmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve görevini titizlikle yerine getiren İbrahim’e inmiş olan kutsal sayfaların içeriğinden haberdar olmadı mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ki, hiç kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onun çalışması, ilerde kesinlikle gözler önüne serilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sonunda kesinlikle Rabb’inin huzuruna varılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Güldüren de, ağlatan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Öldüren de dirilten de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Erkeği ve dişiyi çiftler halinde yaratan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Fışkıran spermadan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Tekrar diriltecek olan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İnsana zenginlik veren de gözünü doyuran da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Bazı müşriklerin taptıkları) «Şira» yıldızının Rabb’i de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Eski dönemlerde yaşamış Adoğullarını yokeden O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semudoğullarının da. Kazıdı köklerini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Daha önce de Nuh’un soydaşlarını yoketmişti. Çünkü onlar son derece zalim ve azgın kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Lût’un soydaşlarının yaşadıkları yöreleri alt üst eden O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Buraları yerin dibine O geçirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ey insanoğlu, öyleyse Rabb’inin hangi nimetinden kuşku duyuyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu Peygamber de eski uyarıcıların bir halkasıdır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Kıyamet günü iyice yaklaştı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onun dehşetini Allah’tan başka hiç kimse başınızdan savamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Bu Kur’an sizin tuhafınıza mı gidiyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onu dinlerken ağlayacağınıza gülüyorsunuz, öyle mi?. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Gaflet içinde yüzüyorsunuz, değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Haydi, hemen Allah’a secde ediniz, O’na kulluk ediniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster