1. Kaybolduğu zaman yıldıza yemin olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizin arkadaşınız ne sapıktır, nede azgın birisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O kendi arzusuyla konuşmuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Size bildirdikleri) Ona vahy edilmiş olan vahiydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O vahyi ona çok güçlü olan (vahiy meleği) öğretmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çok güçlü bir belleğe sahip olan vahiy elçisi ufukta göründü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O ufkun en yüksek yerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra aşağı sarktı ve yaklaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İki yay uzaklığı kadar. Hatta daha yakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sonra Allah’ın kulu (Muhammed’e) vahy edilmesi gerekeni (Allah’ın mesajlarını) vahy etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Muhammed’in) Gözüyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Peki, onun gördüğü hakkında (görmediğiniz bir şeyi) tartışıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hâlbuki o (Muhammed) daha önceki bir inişinde de, o vahiy meleğini görmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Son ağacın yanında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sığınılan (me’va) bahçenin yanındaki (son ağaç). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sidre’yi örten örtmekte iken. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bundan dolayı gözü aldanmamış ve gördüğüne isyan etmemişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Elbette ki o, Rabbinin en büyük ayetlerinden birisini görmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Ey inkârcılar!) Siz Lat’a ve Uzza’ya bakıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Diğer üçüncüsü olan Menat’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Erkekler size ait, dişiler de Allah’a ait öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Peki, bu haksız taksimi (neye göre yaptınız?). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ancak, o putlara taktığınız dişi isimler, Allah hiçbir bağlayıcı kanıt indirmediği halde, sizin ve önceki atalarınızın onlara taktığı isimlerdir. Nefislerin her arzu ettikleri şey doğru olmadığı halde onlar bu konuda yalnızca zanna uyuyorlar. Halbuki, onlara Rablerinden doğruları gösteren bir hüda (kitap) gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insanın her temenni ettiği şey gerçek midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ahiret de, dünya da Allah’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde nice melekler var. Onların şefaati, Allah’ın izin verdiği ve razı olduğundan başkasına, hiçbir şekilde fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ahiret gününe inanmayanlar, melekleri dişilere verdikleri isimlerle isimlendirdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Meleklerin cinsiyeti ile ilgili) Hiçbir bilgiye sahip olmadıkları halde, yalnızca zanna tabi oluyorlar. Hâlbuki zan, gerçek doğrulardan yana hiçbir şey ifade etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yalnızca dünya hayatını isteyerek, bizim öğütlerimizden yüz çevirip arkasına atandan, sende yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Zikrimizden yüz çevirenlerin, ilimden elde ettikleri sonuç bu. Elbetteki senin Rabbin, yolundan sapanları en iyi bilen olduğu gibi, doğru yolda olanları da en iyi bilen dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ve yerde olanlar Allah’a ait olduğu için, kötülük yapanların yaptıklarının karşılığını, iyilik yapanlarında yaptıklarının karşılığını, onları iyi ve güzel karşılayarak verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Küçük sürçmelerin dışında, günahların büyüklerinden ve çirkin davranışlardan kaçınanları, şüphe yok ki Allah bağışlamasıyla kuşatacaktır. O Rabbiniz sizi yeryüzünün toprağından ilk defa yaratırken ve annelerinizin karnında henüz cenin halindeyken dahi, sizi en iyi bilendir. Onun için kendi nefsinizi kendiniz temize çıkarmayın, zira kendisinden sakınıp korunanı da en iyi bilen O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sen (bizim öğütlerimizden) yüz çevireni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Muhtaç olanlara çok az veriyor ve çok katı davranıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bilenmeyenlerin bilgisi onun yanında da, geleceği görerek mi (tükenecek korkusuyla) cimrilik yapıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa, musa’nın sahifelerindeki şeyler/hükümler, kendisine haber verilmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Vefalı olan İbrahim’in sayfaları, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hiçbir günahkâr bir diğerinin günahını yüklenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsan için elinin kazandığından başka, elde edeceği hiçbir kazanç yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sonuçta insana kendi kazandığının karşılığı gösterilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra insan, kazandığı en uygun karşılıkla cezalandırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Kesinlikle nihai karar vermek Allah’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Elbette vereceği kararla güldürende O, ağlatan da O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Öldürende O, hayat verende O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Muhakkak ki erkeği ve dişiyi iki çift olarak yaratan O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Atıldığı zaman nutfeden yaratan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ana rahmine atılan nutfeyi (insan) haline getirmek O’na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İhtiyaçsız zengin olan ve yarattıklarının ihtiyaçlarını yeterli olarak veren de O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şi’ra yıldızının Rabbi de O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Şüphesiz ki Ad toplumunu helak eden de O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semud kavmini de, onlardan hiçbir şey kalmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Daha önceden Nuh toplumunu da helak etmişti. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın, isyankâr bir toplumdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Nefislerinin arzularına uyarak iftiralar atan bir topluluk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Nuh toplumunu kuşatan şey (azap) kuşatmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Rabbinin hangi nimetlerini tartışıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Nuh toplumunun uyarılışı, (insanlık tarihinde) ilk uyarılıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Yaklaşan (Allah’ın azabı bir topluma) yaklaşınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. O yaklaşan azabı Allah dan başka kaldıracak hiçbir kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (Allah’ın) Bu sözlerine şaşırıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ağlamanız gerekirken gülüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Siz uyarılara karşı duyarsız davranıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Eğer öyleyse hemen Allah’a secde edin ve (yalnızca O’na) kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster