1. Battığı zaman yıldıza andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki arkadaşınız (olan peygamber) şaşmadı ve yoldan çıkmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, hevâdan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O (söyledikleri) yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ona (bu Kur’an’ı) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) öğretmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (O) Güç sahibi (Cebrail kendi asli suretinde) dosdoğru göründü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O, en yüksek bir ufuktaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Nitekim (ikisi arasında uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha da yakınlaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Peki, onun gördüğü hakkında (görmediğiniz bir şeyi) tartışıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şüphesiz onu (Cebrail’i) bir de diğer inişte görmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sidretü’l Münteha’nın yanında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ki Cennet’ül Me’va da (müminlerin gireceği cennet) onun yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sidre’yi örten örtmekte iken. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gözü kayıp şaşmadı ve taşkınlık etmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphesiz o, Rabbinin en büyük ayetlerinden bazısını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Söyleyin bakayım; Lât ve Uzza. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Üçüncü olarak da öteki Menat (gibi putların tapılmaya değer bir güçleri var mı)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Erkek (evlat) sizin, dişi de O’nun, öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Eğer öyleyse, bu çarpık bir paylaşma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bu (putlar ise,) sizin ve babalarınızın isimlendirdiğiniz isimlerden başkası değildir. Allah onlarla ilgili hiç bir delil indirmemiştir. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin arzu ettiklerine uymaktadırlar. Oysa şüphesiz onlara rablerinden yol gösterici gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insana her arzu edip dilekte bulunduğu şey mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İşte, son da ilk de (ahiret de dünya da) Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah dilediğine ve hoşnut olduğuna izin vermedikçe, göklerde bulunan nice meleklerin şefaatleri hiç bir şeyle yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Doğrusu ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Oysa onların bununla ilgili hiç bir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca zanna uymaktadırlar. Oysa gerçekte zan, haktan yana hiç bir yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O halde sen, bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenden yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte onların ilimden yana ulaşabildikleri (son sınır) budur. Hiç şüphesiz senin Rabbin; kendi yolundan sapanı en iyi bilen O’dur ve hidayet bulanı da en iyi bilen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır; dolayısıyla kötülükte bulunanları, yapmakta oldukları dolayısıyla cezalandırır, güzel davranışta bulunanları da daha güzeliyle ödüllendirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınırlar. Hiç şüphesiz Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, daha topraktan yarattığı ve siz daha annelerinizin karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman bile sizi daha iyi bilendir. Öyleyse kendinizi temize çıkarıp durmayın. O, kimin takva sahibi olduğunu en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şimdi, o (infak etmekten) yüz çevirmekte olanı gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Azıcık verip de sonra cimrilik etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa gayb ilmi onun yanındadır da o mu görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa Musa’nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve vefa gösteren İbrahim’in (sahifelerinde) olan da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (O sahifelerde,) Hiç bir günahkâr, bir başkasının günah yükünü yüklenmez (diye yazılıydı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve doğrusu insana da kendi (emek ve) çabasından başkası yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz kendi (emek ve) çabası da görülecektir (gözler önüne serilecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra ona en eksiksiz karşılık verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Elbette son varış Rabbine olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Doğrusu güldüren ve ağlatan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Doğrusu öldüren ve dirilten de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Doğrusu çiftleri; erkek ve dişiyi yaratan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bir damla sudan (rahimlere) meni döküldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz tekrar diriltmek de O’na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Şüphesiz zengin eden de sermaye veren de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Bazı müşriklerin taptıkları) "Şi’ra" yıldızının Rabbi de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Doğrusu, önce gelen Ad halkını da O yıkıma uğrattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semud’u da. Böylelikle (onlardan) geriye hiçbir şey bırakmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Altı üstüne gelen (Lût kavminin) şehirlerini de O yerin dibine geçirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onları (azap olarak) neler kapladı neler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öyleyse Rabbinin hangi nimetlerinden kuşkuya düşmektesin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O yaklaşmakta olan (kıyamet) yaklaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onun zorluklarını Allah’tan başka hiç kimse açıp gideremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi siz bu sözden mi şaşkınlığa düşüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (Alaylı) Gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Eğer öyleyse hemen Allah’a secde edin ve (yalnızca O’na) kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster