وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ
Ve saddeha ma kanet ta’büdü min dunillah inneha kanet min kavmin kafirın
Kelime
Anlamı
Kökü
وَصَدَّهَا
ve onu alıkoymuştu
مَا
şeyler
كَانَتْ
olduğu
تَعْبُدُ
tapmış
مِنْ
دُونِ
başka
اللَّهِ
Allah’tan
إِنَّهَا
çünkü kendisi
كَانَتْ
idi
مِنْ
-den
قَوْمٍ
bir kavim-
كَافِرِينَ
inkar eden

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Allah’ı bırakıp da kulluk ettiği şeyler, onu yoldan çıkarmıştı; şüphe yok ki o, kâfirler topluluğundandı.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve daha önce Allah’ı bırakıp da, Allah’ın dışında ibadet ettikleri onu doğru yoldan engellemişti. Çünkü o hakkı inkâr eden bir topluluktandı.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Onu, Allah’tan başka taptığı şeyler (o zamana kadar tevhid dinine girmekten) alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkârcı bir kavimdendi.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Bundan önce Melîkeyi) Allâh dûnunda tapındığı şeyler alıkoymuştu... Muhakkak ki O hakikat bilgisini inkâr eden bir toplumdandı.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Onun Allah’tan başka taptığı şey(ler) kendisini (Allah’ın ibadetinden) alıkoymuştu. Çünkü o inkârcı bir kavimdendi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Allah’tan başka tapmakta olduğu şeyler onu (Müslüman olmaktan) alıkoymuştu. Gerçekte o, inkar eden bir kavimdendi.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Daha evvel Belkıs’ın) Allah’dan başka tapmış olduğu şey, müslüman olmasına engel olmuştu (yahut Süleyman, onu, daha önce Allah’dan başka taptığı şeyden alıkoydu, güneşe taptırmadı). Çünkü o, kâfirler kavminden idi.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Melikeyi Allah`tan başka taptığı şeyler tevhid inancından alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkârcı bir kavimdendi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Melikeyi o zamana kadar alikoyan, Allah’tan baska taptigi seylerdi; cunku kendisi inkarci bir millettendi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Melike’yi (bu teslimiyetten) alıkoyan, Allah’tan başka taptığı şeydi; çünkü o inkarcı bir milletten idi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Bundan önce) onu (Kraliçeyi) Allah`tan başka tapmakta olduğu şeyler (Müslüman olmaktan) alıkoymuştu. Çünkü o da, inkârcı toplumun bir üyesiydi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Daha önce Allah’tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkâr eden bir kavimden idi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Onu, Allah’tan başka taptığı şeyler (o zamana kadar tevhid dinine girmekten) alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkârcı bir kavimdendi.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onu, ALLAH’tan aşağı hizmet ettikleri saptırmıştı. İnkarcı bir topluluğun bir bireyi idi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O’nu, Allah’tan başka taptığı şeyler alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkârcı bir kavimdendi.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O’nu, Allah’ı bir yana bırakarak taptığı putlar doğru yola girmekten alıkoymuştu. Çünkü kafir toplumun bir üyesi idi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Tanrı’dan başka tapmakta olduğu şeyler onu (müslüman olmaktan) alıkoymuştu. Gerçekte o, kafir bir kavimdendi.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onu, Allah’tan başka taptığı şeyler alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkârcı bir kavimdendi.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Hayır) Onun Allâhı bırakıb tapmakda devam etdiği şey kendisi (nin İslâm) ına mâni’ olmuşdu. Hakıykatde o, kâfirler gürûhundandı.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  O`nu, Allah`ı bırakıp yarattıkları içinden taptığı şeyler müslüman olmaktan alıkoymuştu. Çünkü o kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah`a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfir bir kavimdendi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Onun Allah’ı bırakıp da tapmaya devam ettiği şey, kendisine mani olmuştu. Ve gerçekten o, küfreden bir kavimdendi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Kraliçe, inkarcı bir toplumun içinden birisi olduğu için, Allah dan başka taptıkları, onun Allah’a kulluk etmesini engellemişti.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve Allah’tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o, kâfirler kavmindendi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Gerçi) Allah’tan başka tapmakta olduğu şeyler onu (önceden Müslüman olmaktan) alıkoymuştu. Gerçekten o, (daha önce) küfre sapan bir kavimdendi.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (ve daha önce) Allah’ı bırakıp da tapınageldiği şeylerin kendisini (doğru yoldan) uzaklaştırmış olduğu, üstelik, hakkı inkar eden bir toplumun üyesi olduğu halde, (sonunda doğru yolu bulduğunu görüyoruz)" dedi.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  ona ise Allah`ı bırakıp da tapınageldiği şeyler engel oldu; çünkü o zaten hakikati ısrarla inkar eden bir toplumun mensubuydu."

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (42-43) Vaktâ ki (o hükümdar kadın) geldi, denildi ki, «Senin tahtın böyle midir?» Dedi ki: «Bu, sanki o. Maamafih bize ondan evvel bilgi verilmiş idi ve bizler müslümânlar olduk.» Onu Allah’ın gayrı tapar olduğu şey (İslâmiyet’ten) men etmiş idi. Şüphe yok ki o, kâfirler olan bir kavimden idi.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onu, Allah’tan başka taptığı şeyler alıkoymuştu. Çünkü kendisi kâfir bir kavimdendi.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Oysa onu Allah dışında taptığı şeyler alıkoymuştu. Çünkü o inkâr eden bir toplumdan idi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O’nu, Allah’ı bir yana bırakarak taptığı putlar doğru yola girmekten alıkoymuştu. Çünkü kafir toplumun bir üyesi idi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Öteden beri Allah’tan başka taptığı putlar, tevhid dinine girmesini engellemişti. Çünkü o kâfir bir millete mensup idi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Onu, Allah’tan başka taptığı şeyler, (bu zamana dek tevhid dinine girmekten) alıkoymuştu. Çünkü kendisi, inkâr eden bir kavimden idi.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onu Allah’tan başka taptıkları alıkoymuştu. Çünkü o, kafir bir toplumdandı.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Allah’tan başka tapmakta olduğu şeyler onu (müslüman olmaktan) alıkoymuştu. Gerçekte o, küfre sapan bir kavimdendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Daha önce Allah dışında ibadet ettikleri, onu engellemişti. Çünkü o, küfre sapmış bir topluluktandı.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And he diverted her from the worship of others besides Allah: for she was (sprung) of a people that had no faith.