وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
Ve mekeru mekrav ve mekerna mekrav ve hüm la yeş’urun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَمَكَرُوا
ve tuzak kurdular
مَكْرًا
bir tuzak
وَمَكَرْنَا
biz de tuzak kurduk
مَكْرًا
bir tuzak
وَهُمْ
ve onlar
لَا
hiç
يَشْعُرُونَ
farkında değillerdi

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Onlar, bir düzendir kurdular, biz de düzenlerine bir cezâdır verdik, fakat onlar, anlamıyorlardı bunu, haberleri bile yoktu bundan.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Onlar bir hile ve düzen planladılar, biz de onlar farkında değilken, hilelerini başlarına geçirecek bir plan kurduk.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan, onların planlarını altüst ettik.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Onlar bir tuzak kurdular, biz de farkında olmadıkları bir tuzağı onlara kurduk.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Onlar bir tuzak kurdular biz de onlar farkında olmadan bir tuzak kurduk.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de (onların hilesine karşı) onların farkında olmadığı bir düzen kurduk.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Böyle bir hile kurdular. Biz de, onların haberi olmadan hilelerinin cezasını verdik (kendilerini helâk ettik).

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de, kendileri farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Onlar bir duzen kurdular. Biz farkettirmeden duzenlerini bozduk.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Onlar, bir hile ve düzen plânladılar, biz de onlar farkında değilken hilelerini başlarına geçirerek bir plân kurduk.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Onlar (böyle) bir tuzak kurdular. Farkında değillerken biz de (kendilerini helak edecek) bir tuzak kurduk.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan, onların planlarını altüst ettik.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Böylece bir plan kurdular, ancak onlar farkına varmadan biz de bir plan kurduk.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Onlar böyle bir tuzak kurdular, biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını altüst ettik.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Böylece onlar bir tuzak kurdular. Fakat biz de onlara, farkında olmadıkları bir tuzak kurduk.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de (onların hilesine karşı) onların farkında olmadığı bir düzen kurduk.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan, onların planlarını altüst ettik.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de, kendilerinin haberleri olmadan, onların plânlarını altüst ediverdik.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Onlar) böyle bir hîle ile tuzak kurdular; hâlbuki (biz de) tuzak(larını netîcesiz bırakmak) ile onlar farkında olmadan hîle(lerini başlarına geçirmekle mukabele) ettik.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Onlar bir düzen kurdular. Onlar farketmezlerken Biz de bir düzen kurduk.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onlar bir plan hazırladılar. Onların haberleri olmadan bizde bir plan hazırladık.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve hile düzenlediler. Ve Biz de (onlara) hile düzenledik, fakat onlar farkına varmadılar.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Onlar, bir düzen kurdu, biz de onların farkında olmadığı bir düzen kurduk.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve böylece bir tuzak kurdular; fakat, onların hiç fark edemeyecekleri biçimde, biz de bir tuzak kurduk.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve onlar bir tuzak kurdular; Biz de onlar farkına varmadan tuzaklarını boşa çıkardık.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Onlar bir hile ile hile yaptılar, Biz de hiç bilgileri olmaksızın bir hile ile hile yaptık (yani onları ansızın hilelerinin cezasına kavuşturduk).

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onlar böyle tuzak kurdular, biz de kendileri hiç farkında olmadan onların plânlarını altüst ettik.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bir tuzak kurdular. Oysa Biz de onlar farkında olmadan bir plan yaptık!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Böylece onlar bir tuzak kurdular. Fakat biz de onlara, farkında olmadıkları bir tuzak kurduk.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Onlar bir tuzak kurdular, ama tuzaklarına karşı Biz de tuzak kurduk, kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk, onların planlarını altüst ettik.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Böyle bir tuzak kurdular, biz de onlar hiç farkında olmadan onlara bir tuzak kurduk.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onlar bir plan yaparken, biz de onlar farkında değilken bir plan yaptık.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onlar, hileli bir düzen kurdu, biz de (onların hilesine karşı) onların farkında olmadığı bir düzen kurduk.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Onlar bir tuzak kurdular, biz de bir tuzak kurduk, ama şuursuzluk eden onlardı.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  They plotted and planned, but We too planned, even while they perceived it not.