1. Ta-Sin! Bunlar Kur`an`ın, yani açık ve açıklayıcı olan ilahi kelamın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. inananlar için bir rehber ve bir müjdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar ki, namazı hakkını vererek kılarlar, arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli öderler; zira onlar, ahirete gönlü yatarak inananların ta kendisidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ahirete inanmayanlara gelince... Biz onlara yapıp ettiklerini süslemişizdir; bu yüzden onlar saplandıkları (kuşku) bataklığında debelenip dururlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. azabın en kötüsüne duçar olacak kimseler işte böyleleridir; ve onlar, evet onlardır en büyük kaybı yaşacacak olanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve elbet sen de bu Kur`an`a, her şeyi bilen, her hükmünde tam isabet edenin katından nail kılınmaktasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hani bir zamanlar Musa ailesine demişti ki: "Bakın, gözüme ateş türü cazip bir şey ilişti; belki ondan size bir haber veya bir ateş koru getiririm de ısınırsınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Fakat oraya gelince kendisine şöyle seslenildi: "Bu ışık kaynağının hem içinde hem de etrafında olan herkes mübarek kılınmıştır: zira Alemlerin Rabbi olan Allah`ın şanı pek yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (İmdi) Ey Musa! Her işinde mükemmel, her hükmünde isabetli olan Allah var ya? İşte O Benim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şimdi asanı yere bırak!" Fakat o asasının çevik ve kıvrak bir yılan gibi hızla aktığını görünce, ardına bakmadan kaçmaya başladı. (Allah) "Ey Musa, korkma! Çünkü Benim huzurumda elçiler korkuya kapılmazlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ancak zulme bulaşanlar hariç. Fakat daha sonra, o kötülüğün ardından gidişatlarını iyi yönde değiştirirlerse, unutmasınlar ki Ben tarifsiz bir bağış, eşsiz bir rahmet kaynağıyım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Şimdi de elini göğsüne sok! Her tür kusurdan arınmış olarak tertemiz, ışıl ışıl bir beyazlıkta çıkacaktır. Dokuz ayet de içinde olmak üzere, (bütün mucizelerle) Firavun ve kavmine git; çünkü onlar öteden beri yoldan çıkmış bir kavimdirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Fakat onlara göz açıcı nitelikteki (mucizevi) ayetlerimiz gelince: "Bu apaçık bir büyüdür" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İç dünyalarında kesin kanaat getirdikleri halde, sırf gerçeği çarpıtma ve büyüklenmelerinden dolayı bile bile inkara saptılar: hele bir bak, fesatçıların akıbeti nasıl olurmuş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğrusu, Davud`a ve Süleyman`a da ilim vermiştik; o ikisi "Bütün hamd, bizi mü`min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah`a mahsustur!" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve Süleyman Davud`a varis oldu; ve "Ey insanlar!" diye seslendi, "Bize kuşların mantığı öğretildi; ve bize bu alanda (gerekli olan) her şey bahşedildi; elbet bu, işte budur Allah`ın apaçık lütfu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve (günlerden bir gün), Süleyman`ın cinden, insandan ve kuşlardan oluşan ordusu bir araya derilmiş ve zapturapt altına alınarak sevk edilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Derken karıncalar(ın olduğu) vadiye gelince, bir ana karınca "Ey karıncalar!" diye komut verdi; "(Derhal) yuvalarınıza girin ki, Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi çiğnemesin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Komutu onun vermesinden dolayı (Süleyman) gülercesine tebessüm etti ve "Rabbim!" dedi, "İç dünyamı öyle bir düzene sok ki, Senin bana ve ana-babama bahşettiğin nimetlere layıkıyla şükreden ve hep Senin hoşnut olacağın güzel işler yapan biri olayın; ve beni rahmetinle erdemli kullarının arasına kat!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yine o (bir gün) kuşları denetliyordu; birden sordu: "Hüdhüd`ü neden göremiyorum? Yoksa yine kayıplara mı karıştı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ya karşıma geçerli ve ikna edici bir mazaretle çıkar; ya da onu şiddetli bir şekilde cezalandırır, daha olmazsa kafasını kopartırım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Derken beklemesi çok sürmedi, (Hüdhüd) çıkageldi ve dedi ki: "Ben senin henüz bilmediğin bir şeyi öğrendim ve sana Sebe`den doğru ve kesin bir haber getirdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Evet ben orada bir kadın buldum ki, o ora halkına yöneticilik yapıyor; (bir iktidara gerekli olan) her şeyden ona da verilmişti; üstelik onun pek muhteşem bir tahtı da vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ne ki onu ve kavmini Allah`ı bırakıp da güneşe tapar buldum. Öyle (anlaşılıyor) ki Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Onlar da yoldan sapmışlar ve bir daha da doğru yolu bulamamışlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah`a secde etmemeleri!?.. O Allah ki, göklerde ve yerde gizli saklı ne varsa ortaya çıkarır; dahası gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da iyi bilir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah, kendisinden başka ilah olmayan, muhteşem ve mutlak hükümranlık makamının Rabbidir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Süleyman): "Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancının teki misin, göreceğiz" dedi (ve ekledi): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Bu mektubumu al onlara ulaştır; sonra onlardan uzaklaşıp bir köşeye çekil de bak bakalım, nasıl bir sonuca varacaklar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Sebe kraliçesi mektubu alınca): "Siz ey seçkinler!" dedi, "Elime çok önemli bir mektup geçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Evet o Süleyman`dan gelen bir mektup ve o şöyle (başlıyor): "Rahman Rahim Allah`ın adıyla: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana gönülden teslim olmuş olarak gelin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Sebe kraliçesi) dedi ki: "Siz ey seçkinler! Karşı karşıya kaldığım bu konuda bana kanaatlerinizi bildirin! Sizin katkınız olmadan bu konuda kestirip atmam doğru olmaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (Seçkinler) şöyle dediler: "Biz güçlüyüz ve caydırıcı şiddete bir (askeri) yeteneğe sahibiz. Yine de emir senindir. Şu halde ne emredeceğine sen karar ver!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Sebe kraliçesi): "Bakın!" dedi, "Krallar bir ülkeye ne zaman (zorla) girmişlerse, orayı perişan etmişler, üstelik oranın soylu insanlarını zelil kılmışlardır: vakıa, bunlar da öyle yapacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte bu nedenle ben onlara bir armağan göndereceğim ve bakacağım, elçiler nasıl bir (haberle) dönecekler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Sebe kraliçesinin elçisi) Süleyman`a gelince, o şöyle dedi: "Güya servetle beni tavlamış mı oluyorsunuz? Ama Allah`ın bana verdiklerinin, sizin bana verdiğinizden kat kat hayırlı olduğunu biliniz. Bilakis sunduğunuz hediyeler, yine sizin (gibi tek dünyalıları) sevindirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Seni (gönderenlere) dön ve (Allah`ın şu buyruğunu ilet): "Andolsun karşı konulmaz bir orduyla onların üzerine yürüyeceğiz ve elbette onları küçük düşürülmüş bir halde hor ve hakir olarak oradan çıkaracağız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (Süleyman, Kraliçe`nin davete icabet edeceğini anlayınca) dedi ki: "Siz ey maharetli kişiler! Onlar, gönülden teslim olmuş kişiler olarak bana gelmeden önce, aranızdan kim onun tahtını bana getirebilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Görünmeyen varlıklara mensup (şeytani) maharette biri "Sen daha oturduğun yerden kalkmadan onu sana getiririm; çünkü ben bu konuda güvenilir bir güce sahibim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kendisinde vahiyden bir bilgi bulunan kimse "Ben" dedi, "sana onu gözünü açıp kapayıncaya kadar getiririm!" Derken, onu önünde kurulu bir biçimde görünce dedi ki: "Rabbimizin mahza bir lütfu bu; şükür mü nankörlük mü edeceğim diye beni sınıyor. Oysa ki şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Ama kim de nankörlük ederse, iyi bilsin ki Rabbim kendi kendine yetendir, (mahlukata karşı da) sınırsız cömerttir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sözünü şöyle sürdürdü: "Onun tahtını kendisinin tanıyamacağı bir hale getirin de, görelim bakalım doğru yolu bulacak mı? Yoksa doğru yolu bulamayan kimselerden mi olacak?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (Sebe kraliçesi) gelince, ona "Senin tahtın da böyle miydi?" denildi; o da "Sanki bu tıpkı o!" dedi. Ve (Süleyman şöyle dedi): "Hakikatin bilgisi ondan önce bize verilmişti, bu yüzden de biz müslüman olduk; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. ona ise Allah`ı bırakıp da tapınageldiği şeyler engel oldu; çünkü o zaten hakikati ısrarla inkar eden bir toplumun mensubuydu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (Sebe kraliçesine); "Saraya buyurun!" denildi. Fakat sarayı görünce, onun (önünde) derin bir su var sandı ve eteğini kaldırdı. (Süleyman) dedi ki: "Bu, tabanı kristalle kaplı bir saraydır." Kadın "Rabbim!" dedi, "Ben kendime kötülük etmişim! Artık ben de Süleyman`la beraber Alemlerin Rabbine gönülden teslim oldum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Doğrusu Semud`a da, soydaşları Salih`i "Yalnız Allah`a kulluk edin!" desin diye göndermiştik. Fakat onlar birbiriyle çekişen iki fırkaya ayrılıverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Salih) "Ey kavmim!" dedi, "Niçin iyi olan dururken kötü olanın çabucak gelmesini istiyorsunuz? Niçin Allah`tan af dilenmiyorsunuz? Belki ilahi rahmete nail olursunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlar "Biz, senin ve seninle beraber olanların uğursuzluk getirdiğine inanıyoruz" dediler. (Salih): "Uğurunuz Allah`ın takdirindedir; kaldı ki siz (besbelli ki) sınanan bir toplumsunuz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Vakı`a, malum kentte dokuz elebaşı vardı; bunlar düzeni sağlamadıkları gibi, bozgunculuktan geri durmuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Allah adına yemin ederek dediler ki: "Ona ve yakınlarına geceleyin baskın yapıp (ortadan kaldıralım); ardından da kanını dava edecek olanlara `Biz onun ailesinin ortadan kaldırılmasına asla karışmadık; çünkü biz kesinlikle özü sözü doğru insanlarız` diyelim" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve onlar bir tuzak kurdular; Biz de onlar farkına varmadan tuzaklarını boşa çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Dön de bir bak bakalım: onların tuzaklarının akıbeti ne olmuş? Elbette ki Biz, onları ve toplumlarını topyekün yerle bir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bak işte onların mekanları: İşledikleri zulümler yüzünden viran ve ıssız kalmış! Elbet bunda, işin bilincinde olan bir toplum için alınacak bir ders mutlaka vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yine, iman edip sorumluluk bilinciyle hareket eden kimseleri kurtarmış olmamızda da... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ve Lut`u da (kurtarmıştık). Hani o bir zamanlar kavmine şöyle demişti: "Siz (fıtrattan sapma olduğunu) göre göre bu (tür bir) fuhşu işlemeyi sürdürecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Gerçekten siz bilgisiz bir toplumsunuz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Buna karşılık kavminin cevabı, "Lut (ve) yakınlarını ülkenizden çıkarın! Belli ki bunlar pek temiz (!) insanlarmış!" demekten başka bir şey olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Derken, Biz onu ve (iman) ailesini kurtardık; ancak karısının dökülenler arasında yer almasına karar verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Nihayet (bela) sağanağını üzerlerine boca ettik: ve uyarılan (fakat uslanmayan) kimselerin maruz kaldığı sağanağın ne berbat olduğunu (gösterdik)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. De ki: "Bütün hamd yalnız Allah`a, selam da O`nun seçip beğendiği kullarına olsun!" (Şimdi söylesinler): Allah mı daha hayırlı, yoksa ortak koştukları varlıklar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (Allah) değilse kimdir gökleri ve yeri yaratan? Dahası, gökten sizin için su indiren? Üstelik onunla sizin bir tek ağacını bile yetiştiremeyeceğiniz, içinden su çıkan göz bebeği seçkin bahçeler yeşertmişiz. Allah`la beraber başka bir ilah ha?! Yoo, onlar yoldan sapmış bir toplum olmalı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (Allah) değilse kimdir yeryüzünü dinlenme yeri kılan ve vadilerinden ırmaklar akıtmış olan; ve kalkmaz ve kımıldamaz dağlar inşa etmiş olan; ve iki (farklı) su kütlesi arasına bir engel yerleştirmiş olan? Hala Allah`la beraber başka bir ilah ha?! Yoo, onların çoğu (nereden bakacaklarını) bilmiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (Allah) değilse kimdir dua ettiğinde darda kalanın yardımına yetişecek olan ve sıkıntıyı giderecek olan; ve sizi yeryüzünün halifeleri yapacak olan? Allah`la beraber başka bir ilah, öyle mi?! Öğüt alanlarınız ne kadar da azınlıkta kalıyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. (Allah) değilse kimdir karanın ve denizin zifiri karanlıklarında yol bulmanızı sağlayan? Ve rüzgarları rahmetinin önü sıra müjdeci olarak gönderen? Allah`la beraber başka bir ilah ha?! Allah, onların ortak koştukları her şeyden aşkın ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (Allah) değilse kimdir yaratılışı ilk defa başlatan ve onu tekrar tekrar yenileyen? Dahası, kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Allah`la beraber başka bir ilah ha? De ki: "Eğer sözünüzün arkasında duruyorsanız, haydi delilinizi getirsenize!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. De ki: "Göklerde ve yerde Allah`tan başka hiç kimse, idraki aşan hakikatleri asla kavrayamaz; hiç kimse öldükten sonra ne zaman diriltileceğini de bilemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Değilse, ahirete ilişkin (hakikatler) onların idrak edebileceği bir biçimde baştan sona bilgilerine sunulmuştur. Gel gör ki onlar, ondan yana hala kuşku içindedirler; daha beteri, ondan yana kördürler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Bu yüzden, inkarda direnen kimseler şöyle dediler: "Ne yani, biz ve atalarımız toprağa karışıp gittikten sonra yeniden çıkarılacağız, öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Doğrusu bize ve atalarımıza bu vaad önceden de yapılmıştı. Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değil." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. De ki: "Yeryüzünde dolaşın da, günahı tabiat haline getirenlerin sonu ne olmuş, görün!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yine de sen onlar için hüzünlenme! Ve onların hile ve desiselerinden dolayı sıkıntılanma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Bir de diyorlar ki: "(Azaba ilişkin) bu tehdidiniz ne zaman gerçekleşecek, eğer sözünüze sadıksanız haber verin bakalım?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. De ki: "Belki de, acele gelmesini istediğiniz o azabın bir kısmı peşinize çoktan takılmıştır bile!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Yine de unutma ki, senin Rabbin insanlığa karşı pek lütufkardır; ve fakat insanların çoğu şükretmemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Yine unutma ki, senin Rabbin onların kalplerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Ne gökte ne de yerde gizli ve gizemli hiç bir şey yoktur ki, kesin ve net bir yazılım ve yasayla kayıt altına alınmamış olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Hiç şüphesiz bu Kur`an, İsrailoğullarının üzerinde ihtilafa düştükleri bir çok konuya açıklık getirmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Çünkü o da, inananlar için bir rehber ve bir rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Elbette senin Rabbin, onların arasında kendi verdiği hükmü uygulayacaktır: zira O en yüce olandır, her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Şu halde yalnızca Allah`a dayan! Çünkü senin dayanağın, doğruluğu açık ve kesin olan hakikattir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Şu bir gerçek ki, sen ölülere işittiremezsin. Dahası, bu daveti sırtını dönüp uzaklaşan sağırlara da işittiremezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Yine, yoldan çıkan körleri doğru yola getirecek olan da sen değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin; ki zaten onlar gönülden teslim olan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Ve (o vahyi işitmeyen ölüler ve sağırlar) aleyhindeki söz gerçekleştiği zaman, onlar için yerden bir canlı çıkarırız; o onları mesajlarımıza öteden beri insanların yürekten inanmamış olduklarını söyler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İşte o gün, her bir ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlara özgü birer bölük oluşturacağız; ve onları (öylece) sevk edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Ta ki (huzura) geldikleri zaman, (Allah) onlara "Aklınızın kapasitesi onları kavramaya yetmediği için ayetlerimizi yalanlamaya mı kalktınız? Eğer öyle değilse, bugüne dek ne hazırladınız?" diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. İşte onların tüm çarpıtmalarına rağmen kendileri aleyhindeki söz böyle yerini bulmuş olacak. Dahası, bu durum karşısında onlardan çıt çıkmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Hem onlar, geceyi bağrında dinlensinler diye (karanlık), gündüzü de (hayatın çift kutuplu yasasını) görsünler diye (aydınlık) kıldığımızı hiç mi düşünmediler? Elbet bunda inanacak bir toplum için, alınacak bir ders mutlaka vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ve o gün sura üflenecek; bunun üzerine, Allah`ın dilediği kimseler hariç, göklerde ve yerde bulunan herkes dehşetten paniğe kapılacak; nihayet herkes, başı önde, O`nun huzuruna varacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. İmdi, hareketsiz ve sabit sandığın dağların kayıp giden bulutlar (gibi) gittiğini görürsün: her şeyi mükemmel bir nizama bağlayan Allah`ın sanatıdır bu: Şüphe yok ki, yaptığınız her şeyden haberder olan da yine O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Kim güzel eylemlerle (huzura) gelirse, daha hayırlısıyla karşılığını bulacaktır; üstelik onlar o günün dehşetinden emin olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Kim de kötü maksatlı eylemlerle (huzura) gelirse, artık onlar da yüzüstü ateşe kapaklanacaklardır: Şimdi siz, yapıp ettiklerinizin dışında başka bir karşılık mı bekliyordunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. (Ey Peygamber! De ki): "Ben yalnızca O`nun mübarek kıldığı şu şehrin Rabbine kulluk etmekle emrolundum: zira her bir şey O`na aittir. Yine ben O`na gönülden teslim olanlardan biri olmakla emrolundum! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Bir de bu Kur`an`ı (insanlara) okuyup iletmekle..." Bundan böyle kim doğru yola yönelirse, o kendisi için doğruyu bulmuş olur; kim de yoldan saparsa, o zaman de ki: "Ben sadece bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Nihayet dedi ki: "Hamd olsun O Allah`a ki, size alamet ve işaretlerini gösterecek; derhal siz de onları tanıyacaksınız." Ve Rabbin yaptıklarınıza karşı asla duyarsız değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster