1. Biz Nuh’u kendi toplumuna göndererek, başlarına şiddetli biz azap gelmeden halkını uyar diye emretmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. "Ey Halkım!" diye seslendi. "Ben size gönderilen açık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yalnızca Allah’a kulluk etmeniz, yolunuzu O’nun kitabıyla bulmanız gerektiğini bildiren bir uyarıcı. Şimdi bana kulak verin ve itaat edin ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size bir ömür vererek ölümünüze kadar size zaman tanısın. Şüphe yok ki Allah’ın size takdir ettiği ölüm vakti geldi mi gecikmesine imkan yoktur. Keşke bu gerçeği bilmiş olsaydınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Ey Rabbim!" dedi. "Ben toplumuma gece gündüz çağrıda bulunuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ama bu çağrım onları senden daha da uzaklaştırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gerçekten de günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ayak dirediler, büyüklendikçe büyüklendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra ben onlara yüksek sesle de davette bulundum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlara açıktan tebliğde bulundum. Ayrıca onlarla gizlice özel olarak da konuştum Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü O mutlaka bağışlayandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Size gökten faydalı bol yağmurlar yollar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ve size mallar, oğullar vererek yardım eder ve size bahçeler vererek ırmaklar akıtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Size ne oluyor ki, Allah’ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Oysa sizi merhalelerden geçirerek O yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Görmüyor musun Allah yedi göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve orada aya bir ışık vermiş, güneşi de ışık saçan bir lamba yapmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve sizi yerden; ot gibi topraktan yaratan da Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sizi ölümünüzle birlikte o toprağa geri döndürecek daha sonra sizi yeniden dirilterek tekrar ortaya çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah yeryüzünü sizin için genişce yaymıştır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ki, üzerindeki geniş yollardan yürüyüp geçebilesiniz diye." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Rabbim" dedi. "Onlar bana karşı geldiler de malı ve çocukları yüzünden hızla yok olmaya doğru giden kimselere uydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sana karşı pek çok tuzaklar kurup, dolaplar çevirdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve sakın Tanrılarınızı terketmeyin dediler. Özellikle Vedd’i, Süva’ı, Yegûs’u, Yeûk’u ve Nesr’i bırakmayın dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sapıklıklarından başka bir şeylerini artırma.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Böylece onlar günahları yüzünden büyük bir tufanda boğuldular ve öteki dünyanın ateşinde yanmaya mahkum edildiler ve kendilerini Allah’a karşı koruyacak bir yardımcı da bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Ey Rabbim!" diye yakardı. "Yeryüzünde senden gelen gerçekleri örtbas edenlerden bir tek kişi bile bırakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Doğrusu sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar, sadece ahlâksız ve çok inkarcıdan başkasını doğurup yetiştirmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey Rabbim! Benim suçlarımı ört. Anamı, babamı, inanarak evime gireni, inanan erkek ve kadınların tümünü bağışla. Yaratılış gayesi dışında yaşayan kimselerin de yıkımını artır, köklerini kurut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster