1. Muhakkak ki biz Nuh’u: "Kendilerine feci bir azap gelmeden önce kavmini uyar" diye, halkına irsâl ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Nuh) dedi ki: "Ey halkım; kesinlikle size gelmiş apaçık bir uyarıcıyım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Allâh’a ibadet edin, O’ndan korunun ve bana itaat edin;" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Ki, hatalarınızdan bazılarını mağfiret etsin ve sizi tayin edilmiş ömrünüzün sonuna kadar yaşatsın. Muhakkak ki Allâh’ın eceli (yaşam süresi sonu) geldiğinde ertelenmez! Eğer bilseydiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Nuh) dedi ki: "Rabbim... Muhakkak ki ben halkımı gece ve gündüz davet ettim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Benim davetim onların kaçışından başka bir şey arttırmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Muhakkak ki ben onları, senin mağfiretine davet ettikçe, parmaklarını kulaklarının içine tıkadılar, elbiselerine büründüler, (inançlarında) ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Sonra, muhakkak ki ben onları açıktan davet ettim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Sonra, muhakkak ki ben onlara aleni davette bulundum ve ayrıca da kendilerine özel olarak anlattım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dedim ki: "Rabbinizden mağfiret dileyin... Muhakkak ki O, Ğaffar’dır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Üzerinize semâyı yoğun olarak irsâl eder." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Mallar ve oğullar ile size yardım eder, sizin için cennetler oluşturur ve sizin için nehirler meydana getirir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Size ne oluyor ki Allâh’ın yüceliğini ummuyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Hâlbuki (Allâh) sizi aşama aşama yarattı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Görmediniz mi, Allâh semâları yedi tabaka olarak nasıl yarattı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Onların içinde Ay’ı bir nûr kıldı ve Güneş’i de ışık - enerji kaynağı kıldı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Allâh sizi bir nebat bitirir gibi arzdan bitirdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Sonra sizi oraya iade edecek ve sizi bir çıkarışla çıkaracak." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Allâh, arzı sizin için bir sergi kıldı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Ondan geniş yollar edinip yürüyesiniz diye." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nuh dedi ki: "Rabbim... Muhakkak ki onlar bana âsi oldular; malı ve çocuğu kendisinin hüsranından başka bir şeyi artırmayan kimseye tâbi oldular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Çok büyük bir mekr ile mekr ettiler!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Dediler ki: "Tanrılarınızı sakın bırakmayın! Vedd’i, Süva’i sakın bırakmayın... Yağüs’u, Yauk’u ve Nesr’i de (tanrılarının - putlarının adları)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Böylece (bunlar) pek çok kimseyi saptırdılar... O hâlde sen de o zâlimlerin sapkınlığını artır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Nihayet) onlar hatalarından dolayı suda boğuldular da ateşe dâhil edildiler ve kendilerine Allâh dûnunda yardımcılar bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh dedi ki: "Rabbim... Hakikat bilgisini inkâr edenlerden arz üzerinde hiç kimseyi bırakma Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Zira sen, onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; hakikat bilgisini inkâr eden ve emirlere karşı çıkandan başkasını doğurmazlar. (Onların genlerinden ancak bu oluşur!)" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Rabbim... Beni, ana-babamı, imanlı olarak evime gireni, imanlı erkekleri ve imanlı kadınları mağfiret et! O zâlimlerin, helâkından başka bir şeylerini artırma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster