1. Gerçekten biz, Nûh’u kavmine gönderdik: "-Kavmine acıklı bir azab gelmezden önce onları korkut" diye... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Nûh onlara) dedi ki: "-Ey kavmim! Muhakkak ki ben, size (azab ile korkutan) açık bir peygamberim; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah’a ibadet edin, O’ndan korkun ve bana da itaat edin diye... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Bu takdirde Allah) günahlarınızdan size bağışlar ve sizi muayyen bir vakte kadar (azab çektirmeksizin ölüm anına dek) geri bırakır. Şüphe yok ki, Allah’ın takdir ettiği ecel (ölüm) gelince geri bırakılmaz; eğer bilseydiniz, (iman eder de azabdan kurtulurdunuz.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Nûh dedi ki: "- Ey Rabbim! Ben kavmimi gece ve gündüz (imana) dâvet ettim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Fakat benim dâvet etmem, onlara ancak (imandan) kaçmağı artırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Doğrusu ben, onları senin bağışlaman için her dâvet ettiğimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve elbiselerine büründüler (ki beni görmesinler, küfürde) ısrar ettiler ve kibirlendikçe kibirlendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra ben, onları aşikâre olarak (tevbeye) çağırdım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra, hem ilân ederek onlara söyledim, hem gizliden gizliye söyledim onlara... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dedim ki: Gelin, Rabbinizin mağfiretini isteyin; çünkü O, Gaffâr’dır= mağfireti çok boldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Rabbinizin mağfiretini dilediğiniz takdirde, Allah) üzerine bol bol yağmur salıverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hem mallarınızı, hem de oğullarınızı çoğaltır ve size bahçeler yaratır, size ırmaklar akıtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Neyse siz, Allah’dan korkmazsınız, (O’nun azametini tanımazsınız?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Halbuki O, sizi, türlü türlü hallerle yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Görmediniz mi, Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ay’ı içlerinde bir nur kıldı, güneşi de kıldı bir kandil... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah sizi (babanız Âdem’i) arzdan yaratıp meydana çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sizi oraya döndürecek ve sizi bir daha çıkışla (kabirden) çıkaracak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah sizin için arzı bir döşek yapmıştır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onun geniş yollarında gezesiniz diye..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nûh şöyle dedi: "- Rabbim! onlar, (kendilerine emrettiğim şeylerde) bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisine hüsrandan başka bir şey artırmıyan kimselere uydular; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve çok büyük bir hileye giriştiler, (Nûh’a eziyete kalkıştılar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bir de (ileri gelenler, yardakçılarına) şöyle dediler: Sakın ilâhlarınızı (tapındığınız putları) bırakmayın. Hele (en büyükleri olan) Vedd’i, Suva’ı, Yeğûs’u, Ye’ûk’u, Nesr’i, asla bıramayın... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Gerçekten bunlar çok kimseleri yoldan çıkardılar. (Ey Rabbim!) Sen de zalimlerin ancak helâkini artırır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar günahları yüzünden suda boğuldular da ateşe atıldılar. Artık Allah’dan başka, kendilerine yardımcılar bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh, şöyle demişti: "- Ey Rabbim! kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü sen, onları bırakırsan, senin kullarını sapıtırlar ve ancak bir nankör facir doğururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbim! Beni, ana-babamı, mümin olarak evime gireni, bütün mümin erkekleri ve bütün mümin kadınları bağışla. Zalimlerin ise, ancak helâkini artır... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster