1. Şüphesiz ki biz, Nuh’u kendi milletine peygamber olarak gönderdik de, elem verici bir azâb gelmeden önce onları uyar, (dedik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O da: «Ey milletim!» dedi. «Hakikaten ben size gönderilen acık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) Allah’a kulluk edin; O’ndan korkup (inkâr ve azgınlıktan) sakının ve bana itaat edin ki; Allah sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirlenmiş bir vakte kadar da geciktirsin. Şüphesiz ki Allah’ın belirlediği vakit gelince artık o geriye bırakılmaz. Bunu keşke bir bilseniz!.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) Allah’a kulluk edin; O’ndan korkup (inkâr ve azgınlıktan) sakının ve bana itaat edin ki; Allah sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirlenmiş bir vakte kadar da geciktirsin. Şüphesiz ki Allah’ın belirlediği vakit gelince artık o geriye bırakılmaz. Bunu keşke bir bilseniz!.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) Nûh dedi ki: Rabbim! Şüphesiz ki ben, milletimi gece gündüz (uyarıp sana, senin dinine) davet ettim, ama benim bu davetim ancak onların (nefretine sebep olup) kaçmalarını arttırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) Nûh dedi ki: Rabbim! Şüphesiz ki ben, milletimi gece gündüz (uyarıp sana, senin dinine) davet ettim, ama benim bu davetim ancak onların (nefretine sebep olup) kaçmalarını arttırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hakikat ben, onları bağışlaman için ne kadar ,dâvet ettimse parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine örtünüp duymazlıktan geldiler ; (inkârda) İsrar edip büyüklük tasladıkça, tasladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra gerçekten ben onları açıkça (hakk’a, doğru yola) çağırdım, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra yine ben, açıktan duyuruda bulundum ve gizli gizli görüşmeler de yaptım ; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Rabbınızdan bağışlanma dileyin, çünkü mutlaka O, çok bağışlayandır, dedim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gökten üzerinize faydalı yağmur gönderir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sizi, mallar ve oğullarla destekleyip güçlendirir. Size Cennet misâli bahçeler verir ve ırmaklar akıtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Size ne oluyor ki, Allah’a büyüklük ve ululuğu, ta’zîm ve saygıyı yakıştıramıyorsunuz!?. O’ndan vakar ve şeref ummuyorsunuz?!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Halbuki O, sizi kademeli tavırlardan geçirip yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah’ın tıpatıp uyum halinde yedi göğü nasıl yarattığını görmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Orada Ay’ı bir ışık, Güneş’i ise bir kandil yapmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah sizi yerden bir bitki (gibi) bitirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sizi oraya çevirecek ve sizi (tekrar diriltip) bir çıkışla çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah, yeryüzünü size bir yaygı yaptı ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Orada geniş geniş yollarda yürüyesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nûh dedi ki: Rabbim I Doğrusu onlar bana karşı geldiler; malı ve evlâdı kendisine zarardan başka birşey artırmayan kimseye uydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Büyük hileler ve düzenler kurdular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve sakın sakın tanrılarınızı terketmeyin ; özellikle Vedd’i, Suvâ’ı, Yağûs’ü, Yaûk’u ve Nesr’i bırakmayın, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bunlar cidden birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Bu zâlimlerin ancak sapıklık ve şaşkınlığını artır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Günah ve azgınlıkları sebebiyle boğuldular da Cehennem’e atıldılar. Kendilerine Allah’tan başka yardımcılar da bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nûh dedi ki: Rabbim! Yeryüzünde kâfirlerden dolaşıp yurt edinen bir kimse bırakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Eğer onları bırakırsan senin kullarını saptırırlar ve sadece ilâhî sınırları çiğneyen çok nankör, aynı zamanda ahlâksız evlât doğurup yetiştirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbim! Beni, ana-babamı, evime mü’min olarak gideni; bütün mü’min erkekleri ve mü’min kadınları bağışla. Zâlimlerin ise sadece yok olmalarını artır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster