1. Şüphesiz biz Nûh’u, kavmine, "Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar" diye peygamber olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nûh, şöyle dedi: "Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) "Allah’a ibadet edin. O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah’ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) "Allah’a ibadet edin. O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah’ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Nûh, şöyle dedi: "Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Sonra ben onları açık açık davet ettim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Dedim ki: ‘Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü O, çok bağışlayıcıdır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ‘(Bağışlama dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ‘Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ‘Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ‘Hâlbuki, O, sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ‘Görmediniz mi, Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ‘Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ‘Allah, sizi (babanız Âdem’i) yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı.)’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ‘Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi (yeniden) çıkaracaktır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) ‘Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) ‘Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nûh, dedi ki: "Rabbim! Gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Bunlar da, çok büyük bir tuzak kurdular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Şöyle dediler: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğûs’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah’tan başka yardımcılar bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nûh, şöyle dedi: "Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlâksız ve kâfir kimseler yetiştirirler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster