1. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar, diye Nuh’u kendi kavmine gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-4) Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, «Allah’a kulluk edin; O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)» diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah’ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-4) Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, «Allah’a kulluk edin; O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)» diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah’ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (2-4) Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, «Allah’a kulluk edin; O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)» diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah’ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gerçekten de, (imana gelmeleri ve böylece) günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (beni görmemek için) elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra, ben kendilerine haykırarak davette bulundum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra, onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Mağfiret dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Size ne oluyor ki, Allah’a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Oysa, sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların içinde ayı bir nûr kılmış, güneşi de bir çerağ yapmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah, sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) Allah, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) Allah, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Öğütlerinin fayda vermemesi üzerine) Nuh: Rabbim! dedi, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de, malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bunlar da, büyük hileler, büyük desiseler kurdular! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve dediler ki: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved’den, Suvâ’dan, Yeğûs’tan, Ye’ûk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Böylece) onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını arttır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunlar, günahları yüzünden suda boğuldular, ardından da ateşe sokuldular ve o zaman Allah’a karşı yardımcılar da bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh: «Rabbim! dedi, yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. «Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; yalnız ahlâksız, nankör (insanlar) doğururlar (yetiştirirler).» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. «Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster