1. Gerçekten biz Nûh’u kavmine gönderdik, «kavmine acı bir azap gelmezden önce onları uyar» diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Dedi ki, «ey kavmim! Gerçekten ben size açık bir uyarıcıyım». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şöyle ki, «Allah’a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. «Günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Kuşkusuz Allah’ın takdir ettiği süre gelince ertelenmez. Eğer bilseydiniz..» (inanırdınız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Nûh dedi ki: «Ey Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. «Fakat benim çağırmam, onların sadece kaçmalarını artırdı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. «Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. «Sonra ben onları açık açık çağırdım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. «Sonra hem ilan ederek söyledim onlara, hem gizli gizli.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. «Gelin, dedim, Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. «Üzerinize gökten bol yağmur yağdırsın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. «Mallar ve oğullar vererek sizin imdadınıza koşsun. Sizin için bahçeler yapsın, ırmaklar yapsın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. «Niçin siz Allah’a bir vakar yakıştıramıyorsunuz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. «Oysa o sizi aşama aşama yaratmıştır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. «Görmediniz mi Allah yedi göğü uygun tabakalar halinde nasıl yaratmış?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve Ay’ı bunların içinde bir nur yapmış, güneşi de bir lamba kılmış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sizi tekrar oraya geri çevirecek ve tekrar çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah sizin için yeri bir yaygı yapmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ki, ondan açılan geniş geniş yollarda gidesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nûh dedi ki: «Ey Rabbim! Onlar bana isyan ettiler; malı ve çocuğu hüsrandan başka bir şeyini artırmayan kimsenin ardına düştüler.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. «Büyük büyük tuzaklar kurdular.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Dediler ki: «Sakın tanrılarınızı bırakmayın, ne Vedd’i, ne Suva’ı ve ne de Yeğus’u, Yeûk’u ve Nesr’i.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Çok kişiyi yoldan saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece şaşkınlıklarını artır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hatalarından dolayı boğuldular, ateşe sokuldular, kendilerine Allah’a karşı yardımcılar da bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nûh dedi ki: «Yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. «Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlâksız ve kâfir çocuklar doğururlar.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. «Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mümin olarak evime girene ve bütün inanmış erkek ve kadınlara mağfiret buyur. Zalimlerin de sadece helakini artır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster