1. Şübhesiz ki biz Nûh`u kavmine: `Kendilerine çok elemli bir azab gelmeden önce, kavmini korkut!` diye gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Ve Nuh onlara) dedi ki: `Ey kavmim! Doğrusu ben, sizin için (Allah`ın azâbından haber veren) apaçık bir korkutucuyum!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) `Şöyle ki: Allah`a kulluk edin, O`ndan sakının ve bana itâat edin. (Tâ ki Allah,)günahlarınızdan bir kısmını size bağışlasın ve sizi(n ecelinizi) belirli bir vakte kadar ertelesin! Şübhe yok ki Allah`ın (size takdîr ettiği) eceli geldiği zaman, ertelenmez! Eğer biliyor olsaydınız!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) `Şöyle ki: Allah`a kulluk edin, O`ndan sakının ve bana itâat edin. (Tâ ki Allah,)günahlarınızdan bir kısmını size bağışlasın ve sizi(n ecelinizi) belirli bir vakte kadar ertelesin! Şübhe yok ki Allah`ın (size takdîr ettiği) eceli geldiği zaman, ertelenmez! Eğer biliyor olsaydınız!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Nûh) dedi ki: `Rabbim! Doğrusu ben, kavmimi gece gündüz (îmân etmeye) da`vet ettim.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. `Fakat benim da`vetim onlara, (hakka yönelmekten) kaçma(ların)dan başka bir şeyi artırmadı.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. `Ve doğrusu ben, onlara mağfiret etmen için kendilerini ne zaman (îmân etmeye)da`vet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (beni görmemek için) elbiselerine büründüler, (inkârlarında da) ısrâr ettiler ve büyüklük tasladıkça tasladılar.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. `Sonra şübhesiz ben, onları yüksek sesle (açıkça) da`vet ettim.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. `Sonra doğrusu ben, onlara (hem) i`lân ettim, (hem) kendilerine gizli gizli de söyledim.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. `Hem `Rabbinize istiğfâr edin (O`ndan mağfiret dileyin); çünki O, Gaffâr (çok bağışlayıcı)dır!` dedim.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. `(Hem onlara dedim ki:) `(O`ndan mağfiret dileyin ki) üzerinize semâyı (gökten yağmuru), bol bol göndersin!` ` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. `Size mallar ve oğullar ile yardım etsin, sizin için (yeryüzünde) nice bahçeler kılsın ve size nice ırmaklar meydana getirsin!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. `Size ne oluyor ki, Allah için bir azamet (O`nun şânına lâyık bir yücelik) ümîd etmiyorsunuz (O`na yakıştıramıyorsunuz)?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. `Hâlbuki (O), sizi tavırdan tavıra geçirerek yarattı.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. `Görmediniz mi, Allah yedi (kat) göğü nasıl tabaka tabaka (birbiriyle âhenkli olarak) yaratmıştır!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. `Onların içinde ayı bir nûr yaptı ve güneşi (ışık verici ve ısındırıcı) bir kandil kıldı.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. `Ve Allah, sizi yerden (sanki) bir bitki olarak bitirdi (sizi topraktan yarattı).` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. `Sonra sizi oraya döndürecek ve sizi (yeni) bir çıkarışla (oradan tekrar)çıkaracaktır.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. `Ve Allah, yeri sizin için bir yaygı yaptı.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ` `Tâ ki ondan, birtakım geniş yollarda gidesiniz!` (diye nasîhat ettim).` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nûh (yine) dedi ki: `Rabbim! Doğrusu onlar, bana isyân ettiler ve malı ile çocuğu kendisine hüsrandan başka bir şey artırmayan kimselere tâbi` oldular.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. `Hem çok büyük hîle ile tuzaklar kurdular.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. `Ve: `Sakın ilâhlarınızı bırakmayın! (Hele hele büyük putlardan) Vedd`i, Süvâ`ı, Yeğûs`u, Yeûk`u ve Nesr`i sakın bırakmayın!` dediler.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. `Böylece birçoklarını gerçekten dalâlete düşürdüler. (Rabbim!) O zâlimlere,(mü`minlere kurdukları o tuzaklarda) şaşkınlıktan başka bir şey artırma!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Onlar) günahları yüzünden (tûfanda) boğuldular da ateşe sokuldular; kendilerine Allah`dan başka yardımcılar da bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve Nûh dedi ki: `Rabbim! Yeryüzünde o kâfirlerden hiçbir kimseyi bırakma!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. `Çünki sen onları bırakırsan, kullarını dalâlete düşürürler, hem günahkâr ve azılı kâfirden başkasını doğurmazlar (çocuklarını da öyle yetiştirirler).` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. `Rabbim! Bana, ana-babama, evime mü`min olarak girene, (bütün) mü`min erkeklere ve mü`min kadınlara mağfiret eyle! Zâlimlere de helâktan başka bir şey artırma!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster