1. Doğrusu Biz; Nuh’u kavmine gönderdik. Kendilerine elim bir azab gelmezden önce kavmini uyar, diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Dedi ki: Ey kavmim; şüphesiz ben, sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah’a ibadet edesiniz, O’ndan sakınasınız ve bana itaat edin, diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ta ki, günahlarınızı size bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar geciktirsin. Muhakkak ki Allah’ın süresi gelince geri bırakılmaz. Keşki bilseydiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dedi ki: Rabbım; doğrusu ben, kavmimi gece gündüz davet ettim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ne var ki benim davetim; sadece benden uzaklaşmalarını artırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Doğrusu ben; Senin onları bağışlaman için kendilerini davet ettiğim her seferinde, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, direndiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra ben; onları gerçekten açıkça çağırdım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onlara; açıktan açığa ve gizliden gizliye söyledim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dedim ki: Rabbınızdan mağfiret dileyin. Muhakkak ki O Ğaffar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ta ki size, gökten bol yağmur salıversin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve sizi mallar ve oğullarla desteklesin, sizin için bahçeler var etsin ve ırmaklar akıtsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ne oluyorsunuz ki siz, büyüklüğü Alla’a yakıştıramıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Halbuki O; sizi merhalelerden geçirerek yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Görmediniz mi, Allah’ın göğü yedi kat olarak nasıl yarattığını? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Aralarında aya aydınlık vermiş, güneşi bir kandil kılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve Allah; sizi, yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sizi; oraya döndürür ve sizi bir çıkarılışla çıkarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve Allah; yeryüzünü sizin için bir döşek kılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Geniş yollarında gezip dolaşasınız, diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nuh dedi ki: Rabbım doğrusu bunlar, bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisine sadece zarar getiren kimseye uydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Büyük büyük düzenler kurdular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve dediler ki: Sakın tanrılarınızı bırakmayın. Vedd, Süva’, Yeğus, Yeuk ve Nesr’den asla vazgeçmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Böylece bir çoğunu saptırdılar. Zalimlere sapıklıktan başka bir şeyi artırma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. günahlarından dolayı bunlar suda boğuldular, ateşe sokuldular ve Allah’ tan başka yardımcı da bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh dedi ki: Rabbım; kafirlerden yeryüzünde yurd tutan hiç bir kimse bırakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü Sen onları bırakırsan; kullarını saptırırlar. Kötüden ve öz kafirden başka da evlat doğurmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbım; beni, anamı, babamı, inanmış olarak evime gireni, mü’min erkekleri ve mü’min kadınları bağışla. Zalimlerin de helakinden başka bir şeyini artırma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster