1. Biz Nuh’u kendi toplumuna göndererek "Başlarına şiddetli bir azap gelmeden halkını uyar!" diye (emrettik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Nuh) "Ey halkım!" diye seslendi, "Ben sizin için açık bir uyarıcıyım, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (yalnız) Allah’a kulluk etmeniz ve O’na karşı sorumluluk bilinci taşımanız (gerektiğini bildiren bir uyarıcı). "Şimdi bana kulak verin Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve (yalnız O’na) malum olan bir zamana kadar size mühlet tanısın; ama bilin ki Allah’ın belirlediği vade gelip çattığında hiçbir şekilde ertelenemez. Keşke bunu bilseydiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Ve bir zaman sonra, Nuh) "Ey Rabbim!" dedi, "Ben halkıma gece gündüz çağrıda bulunuyorum, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ama bu çağrım onları yalnızca (Senden) daha da uzaklaştırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve doğrusu, onlara bağışlayıcılığını göstereceğin ümidiyle ne zaman çağrıda bulunduysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (günahkarlık) giysilerine büründüler, daha fazla inada kapıldılar ve boş gururlarında (daha da) azgınlaştılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Doğrusu, ben onları açık açık çağırdım; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. onlara açıktan tebliğde bulundum; (ayrıca) onlarla gizlice, özel olarak da konuştum; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ve dedim ki: "Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin, çünkü O, kuşkusuz bağışlayıcıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Size, hesapsız semavi nimetler yağdıracaktır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. dünyevi servet ve evlat vermek suretiyle size yardım edecek ve size bağlar bahçeler ihsan edecek ve akıp giden sular bağışlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Size ne oluyor ki Allah’ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. sizi(n her birinizi) peşpeşe aşamalardan geçirerek yaratanın O olduğunu gördüğünüz halde? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ve onların içine ay’ı (yansıyan) bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi (ışık saçan) bir lamba yapmıştır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve Allah sizi yerden (tedrici bir şekilde) yeşertip büyütmüştür; ve sonra sizi (öldükten sonra) ona geri döndürecektir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (daha sonra) sizi yeniden dirilterek tekrar ortaya çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve Allah yeri sizin için genişçe yaymıştır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ki üzerinde geniş yollardan yürüyüp geçebilesiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nuh, "Ey Rabbim!" diye ekledi, "Onlar bana (tamamen) karşı çıktılar, zaten onlar serveti ve çocukları yüzünden hızla yok olmaya doğru giden kimselere uyarlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ve (Sana karşı) en korkunç tuzakları kuranlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. çünkü onlar (kendilerine uyanlara): ’Tanrılarınızı hiçbir zaman terk etmeyin! Ne Vedd, ne Suva’, ne Yeğus, ne Ye’uk ve ne de Nesr’i terk etmeyin!’ demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar böylece çoğu kimseyi saptırdılar, o halde, Sen bu zalimlere yalnızca (özlem duydukları şeylerden) uzaklaşmalarını emret!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Böylece onlar, günahları yüzünden (büyük bir tufanda) boğuldular ve (öteki dünyanın) ateşinde yanmaya mahkum edildiler; ve kendilerini Allah’a karşı koruyacak bir yardımcı bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve Nuh, "Ey Rabbim!" diye yalvardı: "Yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. çünkü Sen onları bırakırsan, Sana kulluk edenleri hep saptır(maya çalış)ırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen nankörlüğe sebep olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey Rabbim! Bana, anneme, babama, evime mümin olarak giren herkese ve (daha sonraki) bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster