1. Biz Nuh`u kendi halkına gönderdik; "Başlarına elim bir azap gelmezden önce halkını uyar!" (dedik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Nuh) "Ey kavmim!" dedi, "Ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Uyarım şu): "Yalnız Allah`a kulluk edin ve O`na karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; dahası bana uyun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. geçmiş günahlarınızı bağışlasın ve adı konulmuş bir vakte kadar size süre tanısın; ama unutmayın ki, Allah`ın belirlediği süre gelip çattığında asla ertelenemez: keşke bunu kavrasaydınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Nuh) dedi ki: "Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ne ki benim davetim onları uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Senin bağışına layık olmaları için onları davet ettiğim her seferinde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, gözlerini (hakikate) kapadılar, (inkarda) direndiler, büyüklendiler de büyüklendiler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Gün oldu ben onları açıktan davet ettim; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. gün oldu hem (davetimi) kendilerine ilan ettim, bir de gizliden gizliye davet ettim; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. nihayet dedim ki: "Rabbinizden bağışlanma dileyin; unutmayın ki O sürekli bağışlayandır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. göğü üzerinize cömertçe boşaltacaktır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. mal ve evlat vererek dünyevi refahınızı artıracak; dahası sizin için tarifsiz cennetler var edecek ve nehirler bahşedecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Size ne oluyor da Allah için vakarlı bir tavır takınmıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Oysa ki sizi uzun süreçler içinde halden hale geçiren yaratan O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah`ın yedi kat göğü nasıl birbiriyle uyumlu tabakalar halinde yarattığını görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yine ayı etkili bir ışık (yansıtıcı) kıldığını, güneşi de (ışık kaynağı) tarifsiz bir lamba yaptığını? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve Allah sizi yerden tarifsiz bir bitirişle bitirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ardından sizi oraya geri döndürecek; en sonunda tarifsiz bir çıkarışla yeniden çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve Allah sizin için yeri (döşek gibi) yaymıştır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ki, geniş yollar bulup onun üzerinden aşabilesiniz diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nuh "Rabbim!" dedi, "Onlar bana karşı direndiler, malı ve nesli sadece hüsranını artıran kimselere uydular; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. onlar (propaganda yoluyla) korkunç tuzaklar kurdular; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ve "İlahlarınızı asla bırakmayın; bırakmayın Vedd`i, Suva`ı, Yeğus`u, Ye`uk`u ve Nesr`i!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Doğrusu böylece onlar bir çoklarını yoldan çıkardılar; Sen de (Allah`ım) bu zalimleri hedeflerinden daha fazla saptır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar günahlarından dolayı boğuldular; dahası (ahirette) ateşe atılacaklar ve Allah dışında kendilerine yardım edecek kimse de bulamayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh "Rabbim!" diye yalvardı, "Yeryüzünde kafirlerden nümunelik tek kişi dahi bırakma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü eğer Sen onları bırakırsan, Senin kullarını yoldan çıkarmaya (çalışacaklar); onlardan fesatçılar ve küfre saplananlardan başkası doğmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbim! Beni, anne babamı, mü`min olarak evime gireni ve mü`min erkeklerle mü`min kadınları bağışla. Zâlimlerin ise helâklerinden başka bir şeylerini artırma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster