1. Muhakkak ki, Nûh’u kavmine gönderdik, kendilerine bir elîm azap gelmeden evvel kavmini korkut diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Dedi ki: «Ey kavmim! Şüphe yok ki, ben sizin için apaçık bir korkutucuyum.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şöyle ki: «Allah’a ubûdiyette bulunun ve O’ndan korkun ve bana itaat eyleyin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. «Sizin için günahlarınızı bağışlasın ve sizi mukadder müddete kadar tehir etsin. Muhakkak ki, Allah’ın takdir ettiği vakit gelince sonraya bırakılamaz, eğer bilir kimseler oldu iseniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) Dedi ki: «Yarabbi! Ben kavmimi hakikaten gece ve gündüz dâvet ettim. Benim dâvetim, onlar için firardan başka bir şey arttırmadı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) Dedi ki: «Yarabbi! Ben kavmimi hakikaten gece ve gündüz dâvet ettim. Benim dâvetim, onlar için firardan başka bir şey arttırmadı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) «Muhakak ki ben onlar için mağfiret buyurasın diye kendilerini her ne zaman dâvet etti isem parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve libaslarına büründüler ve ısrar ettiler ve böbürleniverdiler. Sonra muhakkak ki ben onları, apaçık dâvet ettim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) «Muhakak ki ben onlar için mağfiret buyurasın diye kendilerini her ne zaman dâvet etti isem parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve libaslarına büründüler ve ısrar ettiler ve böbürleniverdiler. Sonra muhakkak ki ben onları, apaçık dâvet ettim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10) «Sonra şüphesiz ki, ben onlar için ilan ettim ve onlara gizliden gizliye de bildirdim. Artık dedim ki, Rabinizden mağrifet dileyiniz, şüphe yok ki O, çok mağfiret buyurucudur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10) «Sonra şüphesiz ki, ben onlar için ilan ettim ve onlara gizliden gizliye de bildirdim. Artık dedim ki, Rabinizden mağrifet dileyiniz, şüphe yok ki O, çok mağfiret buyurucudur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Üzerinize semayı bol yağmurlar ile gönderir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve size mallar ile ve oğullar ile imdat eder ve sizin için bağlar, bostanlar kılar ve sizin için ırmaklar vucûda getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Size ne oluyor ki Allah için bir azâmet ummuyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Halbuki, sizi muhakkak türlü türlü derecelerde yaratmıştır. Görmediniz mi ki, yedi semayı nasıl tabaka tabaka yaratmıştır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Halbuki, sizi muhakkak türlü türlü derecelerde yaratmıştır. Görmediniz mi ki, yedi semayı nasıl tabaka tabaka yaratmıştır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-17) Ve onlar da ay’ı bir nûr kılmıştır, güneşi de bir çırağ yapmıştır. Ve Allah sizi yerden bir ot olarak bitirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-17) Ve onlar da ay’ı bir nûr kılmıştır, güneşi de bir çırağ yapmıştır. Ve Allah sizi yerden bir ot olarak bitirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sizi orada iade edecektir ve sizi bir çıkarışla çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve Allah, Sizin için yeri bir döşek kılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Tâ ki, ondan geniş geniş yollara gidiveresiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-22) Nûh dedi ki: «Yarabbi! Şüphe yok ki onlar bana isyan ettiler ve malı ve evlâdı kendisine hüsrândan başka bir şey arttırmayan kimseye tâbi oldular. Ve pek büyük bir hile ile hile eder oldular.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-22) Nûh dedi ki: «Yarabbi! Şüphe yok ki onlar bana isyan ettiler ve malı ve evlâdı kendisine hüsrândan başka bir şey arttırmayan kimseye tâbi oldular. Ve pek büyük bir hile ile hile eder oldular.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve dediler ki: «Tânrılarınızı bırakmayınız, ne Vedd’i, ne Süva’ı, ne Yegûs’u, ne Yeûk’u ve ne de Nesr putlarını terkeylemeyiniz». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «Ve muhakkak ki, birçoklarını sapıklığa düşürdüler. Ve (Yarabbi! Sen de) O zalimlere sapıklıktan başkasını arttırma.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Günahlarından dolayı suda boğuldular, sonra ateşe atıldılar. Artık kendileri için Allah’ın ötesinde yardımcılar bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve Nûh dedi ki: «Yarabbi! Yeryüzünde kâfirlerden bir şahıs bırakma.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28) «Şüphe yok ki, sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve facirden, kâfirden başkasını da doğurmazlar. Yarabbi! Bana ve babama, anama ve haneme mü’min olarak giren kimseye ve mü’minler ile mü’minelere mağfiret buyur ve zalimler için helâkten başkasını arttırma.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28) «Şüphe yok ki, sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve facirden, kâfirden başkasını da doğurmazlar. Yarabbi! Bana ve babama, anama ve haneme mü’min olarak giren kimseye ve mü’minler ile mü’minelere mağfiret buyur ve zalimler için helâkten başkasını arttırma.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster