1. Kendilerine yakıcı bir azap gelmezden önce kavmini uyar diye Nuh’u kendi kavmine gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Dedi ki: "Ey kavmim! Şüphesiz ki ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Allah’a kulluk edin, O’ndan korkun ve bana da itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar geciktirsin (cezalandırmadan yaşatsın). Bilinmeli ki, Allah’ın belirttiği süre gelince artık o ertelenmez. Keşke bilseniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Nuh dedi ki: "Ey Rabbim! Doğrusu ben kavmimi gece gündüz dâvet ettim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Fakat benim dâvetim onların ancak kaçmalarını artırdı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. "Doğrusu ben, senin onları bağışlaman için ne kadar dâvet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Sonra ben onları açıkça çağırdım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Üstelik onlarla hem açıktan açığa, hem de gizliden gizliye görüşmeler de yaptım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin, çünkü O çok bağışlayıcıdır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Mağfiret dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Size ne oluyor ki Allah’a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Allah sizi merhalelerden geçirerek yaratmıştır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Allah’ın, göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Onların içinde ay’ı bir nur yapmış, güneşin de ışık saçmasını sağlamıştır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Allah sizi yerden bitki bitirir gibi bitirmiştir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi tekrar çıkaracaktır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Allah yeryüzünü sizin için yaymıştır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nuh dedi ki: "Ey Rabbim! Doğrusu onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendisine zarardan başka bir şey artırmayan kimseye uydular. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Birbirinden büyük hileler ve düzenler kurdular. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Ve dediler ki: ’Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele Vedd, Suva’, Yeğûs, Yeûk ve Nesr putlarından aslâ vazgeçmeyin. ’" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Böylece birçoklarını saptırdılar. Ey Rabbim! Sen bu zâlimlerin ancak sapıklık ve taşkınlıklarını artır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar günahları sebebiyle suda boğuldular, ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah’tan başka yardımcılar da bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh dedi ki: "Ey Rabbim! Yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Eğer sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece ahlâksız ve çok nankör evlât doğurup yetiştirirler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Ey Rabbim! Beni, anababamı, iman etmiş olarak evime girenleri, inanan erkek ve kadınları bağışla! Zâlimlerin helâkından başka bir şeyini de artırma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster