1. Şüphesiz biz Nuh’u, "Kendilerine acı bir azap yetişmeden önce, halkını uyar" diye kavmine gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Dedi ki: "Ey kavmim! Ben, sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah’a kulluk edin, O’ndan sakının ve bana uyun ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Günahlarınızı bağışlasın ve sizi, bir süreye kadar ertelesin. Allah’ın emri geldiği zaman, kesinlikle ertelenmez, ne olurdu bilmiş olsaydınız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dedi ki: "Rabbim! Ben kavmimi gecegündüz davet ettim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Benim davetim ancak onların kaçışlarını artırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Doğrusu ben onları, kendilerini affedip bağışlaman için her davet edişimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, giysilerine büründüler ve direndiler. Büyüklendikçe büyüklendiler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Doğrusu ben onları açık açık çağırdım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onlara, hem ilân ederek/açıktan söyledim/tebliğde bulundum, hem de herbirine ayrı ayrı söyledim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ‘rabbinizden bağışlanma dileyin; şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır’ dedim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "ta ki; size, gökten bol yağmur göndersin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sizi mallarla ve çocuklarla desteklesin. Size bahçeler versin, sizin için nehirler akıtsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Size ne oluyor ki; Allah’tan bir vakar/büyüklük ummuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Oysa o, sizi aşamadan aşamaya geçirerek yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Görmediniz mi? Allah yedi kat göğü nasıl uygun tabakalar halinde yaratmıştır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bunlar içinde Ay’ı yansıyan bir nur/ışık yapmış, Güneş’i de (aydınlatıcı) bir lâmba kılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sizi yine oraya döndürür ve bir çıkarışla mutlaka yeniden çıkarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Öyle ki onda, geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nuh dedi ki: "Rabbim! Onlar bana isyan ettiler; mal ve çocukları, kendisine kayıptan başka bir şey artırmayan bir kimseye uydular! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve çok büyük tuzaklar kurdular! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Dediler ki: "Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Ve sakın bırakmayın; ne Vedd’i (aşk tanrısını), ne Suvâ’ı (nesli verdiği sanılan putları), ne Yeğus’u (yağmur tanrısını), ne Yeûk’u (kuvvet tanrısını) ve ne de Nesr’i (gök tanrısını)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar birçok kimseleri saptırdılar. Sen de zalimlere şaşkınlıktan başka bir şey artırma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hatalarından dolayı boğuldular ve ateşe sokuldular. Allah’tan başka yardımcılar da bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh dedi ki: "Rabbim! Yeryüzünde inkârcıların tüten tek bir ocağını bırakma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü, sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Ve onlar doğurduklarını; suçlu, kâfir bir kişi olarak yetiştiriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbim! Beni, anamıbabamı ve inanmış olarak evime giren kimseyi, gerçeklere inanan erkekleri ve gerçeklere inanan kadınları bağışla. Hain zalimlerin ise, ancak yıkımlarını artır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster