1. Biz Nûh’u kendi milletine peygamber olarak gönderip: "Gayet acı bir azap başlarına gelip çatmadan önce halkını uyar!" dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-4) O da: "Ey benim milletim! Ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki: Yalnız Allah’a ibadet edin, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki: Sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah’ın takdir ettiği vâde gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-4) O da: "Ey benim milletim! Ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki: Yalnız Allah’a ibadet edin, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki: Sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah’ın takdir ettiği vâde gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (2-4) O da: "Ey benim milletim! Ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki: Yalnız Allah’a ibadet edin, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki: Sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah’ın takdir ettiği vâde gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) "Ya Rabbî, dedi Nûh, ben milletimi gece gündüz dine dâvet ettim. Ama benim dâvetim, onların sadece daha çok uzaklaşmalarına yol açtı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) "Ya Rabbî, dedi Nûh, ben milletimi gece gündüz dine dâvet ettim. Ama benim dâvetim, onların sadece daha çok uzaklaşmalarına yol açtı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Her ne zaman, onları bağışlaman için çağırdıysam, onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar. Esvaplarıyla örtündüler, direttiler ve çok kibirlendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ben onları bu sefer yüksek sesle dâvet etmeye başladım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Daha sonra onları gâh açıkça çağırdım, gâh iyice gizli bir dâvet yönelttim, her türlü yolu denedim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dedim ki onlara: "Rabbinizden af dileyiniz. Zira o gafurdur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Mağfiret dileyin ki üzerinize bol bol yağmur indirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Size mal ve evlad ihsan buyursun, size bahçeler, ırmaklar, su kanalları nasib etsin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) "Neden acaba siz, sizi tavırdan tavıra yaratan Allah’ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) "Neden acaba siz, sizi tavırdan tavıra yaratan Allah’ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Görmez misiniz ki Allah yedi kat göğü tam birbiri ile uyum içinde yarattı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gökte Ay’ı bir nûr, Güneş’i ise lâmba yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah sizi yerden nebat bitirircesine bitirip yetiştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sizi tekrar oraya gönderip, yine sizi oradan çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) Allah yeri size bir yaygı yaptı ki onun geniş yollarında yürüyesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) Allah yeri size bir yaygı yaptı ki onun geniş yollarında yürüyesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nûh: "Ya Rabbî, dedi, Sen de biliyorsun ki onlar bana isyan ettiler; servet ve evlat çokluğunun kendi ziyanını artırdığı kimselere uydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Büyük hîle ve tuzaklar kurdular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Sakın tanrılarınızdan vazgeçmeyin, Ved, Suva, Yegûs, Yeûk ve Nesr’i, bunlardan hiçbirini bırakmayın!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Böylece onlar birçok insanı şaşırttılar. Mademki öyle yaptılar, Sen de bu zalimlerin şaşkınlığını artır ya Rabbî!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hasılı, birçok suçları sebebiyle suda boğuldular ve cehenneme tıkıldılar! Allah’a karşı, kendilerine yardım edecek bir tek yardımcı bile bulamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nûh: "Ya Rabbî, dedi, yeryüzünde dolaşan bir tek kâfir bile bırakma!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Zira bırakırsan onlar Senin kullarını, Senin yolundan saptırırlar,ve sadece kendileri gibi kâfir, ahlâksız çocuklar dünyaya getirip yetiştirirler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Ya Rabbî, beni, anamı, babamı ve evime mümin olarak girenleri, erkek ve kadın bütün müminleri affeyle. O zalimleri ise, daha da beter eyle, daha da perişan eyle!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster